دانلود طرح جامع بابل


طرح جامع بابل توسط مهندسین مشاور معماری و شهرسازی زیستا در سال 1380 تهیه شده

بررسی و شناخت شهر:
شناخت تاریخچه، علل پیدایش، چگونگی توسعه شهر و روند آن در ادوار گذشته
خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی
خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر
خصوصیات اقتصادی شهر
امکانات مالی، اعتباری، فنی و اداری شهرداری و سایر سازمانهای موثر در عمران شهر
خصوصیات کالبدی شهر

نتایج مربوط به شهر:
تعیین عملکرد و نقش غالب اقتصادی شهر در وضع موجود
پیش بینی نقش و روند توسعه اقتصادی شهر در آینده
پیش بینی احتمالات رشد و تحولات جمعیت شهر در آینده
ارزیابی امکانات رشد کالبدی و توسعه شهر، تعیین جهات، حدود منطقی و مراحل مختلف توسعه شهر در آینده
پیش بینی امکانات مالی و فنی شهرداری در آینده و امکانات افزایش درآمدها و تأمین اعتبارات عمرانی توسط سایر سازمانهای موثر در عمران شهر
برآورد کمبودها (کمی و کیفی) و نیازهای عمرانی شهر در زمینه مسکن، تأسیسات زیربنایی، شبکه عبور و مرور و حمل و نقل، آب، برق، فاضلاب، دفع آبهای سطحی، گاز، تلفن و …)، خدمات رفاهی (آموزشی، بهداشتی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، فضای سبز و …) و سایر کارکردهای اصلی شهر (تجاری، اداری و …) و امکانات و رفع نیازهای مزبور در آینده
تعیین معیارها و ضوابطی که باید در طرح ریزی و کالبدی شهر مورد توجه قرار گیرد
جمع بندی،تنظیم و مقایسه راه حل های بدست آمده برای رشد و توسعه شهر و انتخاب بهترین راه حل و الگوی پیشنهادی، به منظور تبادل نظر با سازمان های مسئول (دفتر فنی، استانداری، اداره کل مسکن و شهرسازی، شهرداری، جهاد سازندگی و سایر سازمانهایی که در رابطه با برنامه های عمران شهر قرار می گیرند) و نهادهای محلی (شوراهای شهر، شوراهای محلی، معتمدین محل)، برای تأیید و احتمال تعدیل الگوی نهایی توسعه شهر


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.