دانلود مبانی سازه برای معماران دکتر گلابچی


دانلود مبانی سازه برای معماران دکتر گلابچی

خلاصه کتاب مبانی سازه برای معماران دکتر گلابچی

سخن آغازین
فصل 1 : بار و مسیر بار گذاری
فصل 2 : نیروهای داخلی
فصل 3 : رفتار عناصر سازه ای
فصل 4 : مفاهیم پیشرفته تنش
فصل 5 : مصالح سازه ای
فصل 6 : سازه های ایمن و گسیختگی
فصل 7 : هندسه و رفتار سازه ای
فصل 8 : رفتار یک ساختمان ساده
فصل 9 : سازه های واقعی
فصل 10 : ادراک سازه ای
فصل 11 : سازه ها و فرم های ساخته شده
فصل 12 و 13 : محاسبات ساده-بنیان های ریاضی
این فایل پی دی اف در 109 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.