دانلود آموزش نرم افزار طراحی شبکه های توزیع nds


 

یکی از کاربردی ترین نرم افزارها در شبکه های توزیع برق NDS می باشد. به کمک این نرم افزار میتوانید محاسبات پخش بار و اتصال کوتاه , محاسبات مکانیکی , محاسبات الکتریکی فشارمتوسط و فشار ضعیف و انتخاب ظرفیت مناسب ترانسفورماتور را انجام دهید.

این نرم افزار کم حجم که بعنوان یک تولباکس در متلب نوشته شده . جهت نصب و فعالسازی آن ابتدا می بایست این تولباکس را به نرم افزار متلب اضافه کنید .  سپس جهت اجرای این نرم افزار پس از بازکردن نرم افزار matlab در پنجره command عبارت NDS را تایپ کرده و دکمه ENTERR را بزنید. بعد از اینکار صفحه اصلی نرم افزار NDS ظاهر میشود.

در صفحه اول پنج گزینه که عبارتند از مطالعات شبکه , محاسبات مکانیکی , محاسبات الکتریکی فشارمتوسط, محاسبات الکتریکی فشار ضعیف و انتخاب ظرفیت ترانسفورماتور را مشاهده می کنید.در پنجره میتوانید محاسبات پخش بار و اتصال کوتاه را انجام دهید. در پنجره دوم میتوانید محاسبات مکانیکی شبکه را با استفاده از اطلاعات شرایط آب و هوایی و اطلاعات شبکه انجام دهید. در پنجره سوم و چهارم نیز می توانید با استفاده از اطلاعات سطح مقطع کابل , طول کابل و ضرایب همزمانی محاسبات الکتریکی شبکه را جهت انتخاب ضحیح سطح انجام دهید. در پنجره پنجم نیز میتوانید با استفاده از اطلاعات میزان برق درخواستی و ضرایب بارگذاری پست طرفیت مناسب ترانس را بدست آورید.