پاورپوینت سیر اندیشه های معماری پست مدرنیسم در معماری

 

¡نام دوره

¡زمان تحول اندیشه

¡عوامل ظهور اندیشه

¡محل بروز اندیشه

¡زمینه های توسعه اندیشه

¡مقیاس گسترش اندیشه

¡موضوع اندیشه

¡سبک معماری

¡تبلور فیزیکی اندیشه

¡منابع و ماخذ

 

نام دوره :

جنکز به همراه مارگارت رز، مراحل هفتگانه بر تکامل واژه پست مدرن تعریف نموده است.

1- مرحله اولیه دهه (1870- 1950) میلا دی :

به کارگیری واژه پست مدرن از سوی : فدریکودی انیس

ژوزف هادنات

آرنولد توینبی

2- پست مدرن = مدرن درحال افول (1950-1970) م:

ایده بازگشت به عقب، ناکامی عصبی و انحراف مدرنیسم :

سی رایت میلز

هارولد لیواین

نیکلاس پوزنر

3- پست مدرن = ضد فرهنگ، سالهای دهه 1960م :

کاربرد عطف به ماسبق یا گذشته نگر: آندره آس هویسن.

4- پست مدرن = سیاست پلورالیستی و سبک التقاطی دهه 1970و اوایل دهه1980م :

پست مدرن = کدگذاری چندگانه :

چارلز جنکز      جان بارت

امبرتواکو         گریک اوئنز

نخستین کتاب معماری پست مدرن در نمایشگاه” دوسالانه ونیز”

5- کلاسیسیم پست مدرن = زبان عمومی پست مدرن از سال1979 تاحال

پست مدرن = پدیده ای با کد یا رمز مضاعف، زبان دوگانه

6- پست مدرن = جریانی ابداعی بسیار ماهرانه، مهیب و ترسناک و بعضا محافظه کار:  یورگن هابرماس

ژان بودریا

فردریک جیمسون

7- جمع بندی انتقادی از پارادایم پست مدرن از سال 1988تاحال:

ارزیابی ها و تحقیقات انتقادی گسترده درباره مفهوم پست مدرن:

برایان مک هیل، دیوید هاروی، اد سوژا، ولفگانگ ولش، جیم کالینز، مارگارت رز و…

دهه 1870        شروع در آلمان با انتقادات نیچه از مدرنیته        بست و شرح توسط اندیشمندانی چون: فروید، هایدگر، دریدا، دلوز، لیوتار و…

فلسفه = روح زمان       معماری= کالبد زمان

با عوض شدن روح زمان، کالبد زمان هم عوض می شود. لذا این دوره نیز ابتدا با موضوع فلسفه آغاز شده است.

پیدایش پست مدرنیسم به عنوان رویکردی فلسفی محصول بازگشت اندیشه نیچه به قلب فعالیت های فلسفی اروپا در دهه 1960:

” واژگان و چیزها“: میشل فوکو (1966) ،” نیچه و فلسفه “: ژیل دلوز (1968)، “ تمایز “ : ژاک دریدا (1968)

آرنولد توینبی : فیلسوف و مورخ انگلیسی ، (1889-1975)

کتاب پژوهش تاریخ (1954) : زوال تمدن غرب به ورطه نابخردانگی و نسبیت گرایی به علت تحولات دهه 1870

نهضت رمانتیسیسیم در اواخر سده هجدهم = آغازگر نگرش و گرایشی بنیادی            ظهور و بروز پست مدرنیسم

این فایل پاورپوینت در 46 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.