دانلود نمونه ریز فضای بیمارستان


 ریز فضا های قسمت اداری

ریاست ومدیریت

امور اداری و پرسنلی

بخش حسابداری وبودجه

ورودی اصلی ساختمان

ورودی سرویس وخدمات

– ریز فضا های درمانگاه

درمانگاه اورتوپدی

درمانگاه کودکان

درمانگاه گوش وحلق و بینی

درمانگاه چشم

درمانگاه قلب و عروق

درمانگاه مغز و اعصاب و روان

– ریز فضاهای قسمت اورژانس

قسمت های معاینات و درمان اورژانس

قسمت های پشتیبانی بخش اورژانس

– ریز فضا های رادیو لوژی

– ریز فضاهای بانک خون

– ریز فضاهای آزمایشگاه

– ریز فضاهای داروخانه

– ریز فضا های آشپزخانه

سردخانه و انبار روزانه مواد غذایی

سلف سرویس ورستوران

– ریز فضا های رختشور خانه

_ ریز فضاهای قسمت ا ستریلیزا سیون

قسمت غیر استریل

قسمت استریل

– ریز فضا های کاخداری

– ریز فضاهای تاسیسات

– ریز فضاهای قسمت انبارداری


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.