دانلود پاورپوینت بام سبر

Green Roofs

—1- سیستم گسترده ( extensive )

—2- سیستم متمرکز ( intensive )

—3- سیستم مدولار یا جعبه گیاه (planter box )

—4- سیستم ترکیبی (synthesic)

سیستم گسترده:

—1-برای سیستم گسترده از واژه Green Roof یا بام سبز استفاده می شود.

—2- این سیستم به نام مقطع کم ارتفاع یا اجرا با ضخامت کم نیز شناخته می‌شود.

—3- این نوع بام فقط شامل یک یا دو نوع گیاه و محیط کاشت کم عمق می‌باشد.

—4- معمولاً این سیستم برای زمانیکه حداقل بار وزن مدنظر باشد به کار گرفته می شود.

—5- به طور اخص ، فقط پرسنل نگهداری و تعمیر به این نوع بام دسترسی دارند. این نوع بام مثل چمنهای نروژی ، بر روی بامهای مسطح و شیبدار احداث می شود.

—6- در این سیستم معمولاً گیاهان به عمق 40 تا 100 میلیمتر استفاده می‌شوند.

—7- حدود بار نهایی بام تقریباً بین 50 تا 100 کیلوگرم بر مترمربع در حالت اشباع می باشند.

—8- در مورد بام های شیبدار در اغلب مکان ها 10 تا 20 درصد شیب توصیه می شود. در شیب حداکثر 30 درصد نیاز به استفاده از زه وار و ابزارهای ضد فرسایش وجود دارد.

—9-محیط کشت سطحی و کم عمق دارد و معمولا قسمتی از بام و قسمتی ازساختار ساختمان سبز می باشد.

—10-یک بام سبز گسترده به طور کلی در دسترس عموم بوده و مورد استفاده کارکردی خاصی نیست.

این فایل در 29 اسلاید می باشد