دانلود معماری دوره هخامنشی


560 سال پیش از میلاد مسیح امپراتوری بزرگ ایران به وجود آمد.   کوروش بر استیاک پیروز شد. این امپراتوری 230 سال با ثباتی کم نظیر دوام آورد.

به عنوان نخستین ابزار سیاسی و به نشانه تائید آسمانی در حدود سال 550 پیش از میلاد کوروش ساختمان مجموعه کاخ و پرستشگاه هایی را در پاسارگاد در استان فارس بنا نهاد که نخستین کانون امپراتوری هخامنشی و معرف سبک معماری هخامنشی است.

معماری پاسارگاد در حقیقت یک نوع معماری تکامل یافته از شیوه و سبک معماری است.

هخامنشیان تنها سازندگان کاخ نبودند بلکه معابر و مقابر و آرامگاه های صخره ای نیز از آنها به جا مانده است.

معماری هخامنشی به نوعی شکل تکامل یافته معماری ایلامی و مادی است.

هخامنشیان از معماری معماران بابلی ، آشوری ، لیدی ، ساردی و مصری استفاده های شایانی بردند. در پاسارگاد مجموعه ای از بناهای کاخ ها مقابر ، پل و کوشک ها بر پا گردیده است.

تل تخت ( تخت سلیمان ) : صخره بزرگی است مشرف به تمام کاخ ها و باغ های پیرامون خود در پاسارگاد بر روی تپه ای به بلندی 50 متر قرار گرفته که بقایای دیوار سنگی آن قابل ملاحظه است.

آرامگاه کوروش 6 طبقه است طبقه اول 1/70 و طبقه دوم و سوم 1 متر و سه طبقه آخر 55 سانتی متر و عرض سکو ها که حا لت پله ای دارد 50 سانتی متر ، بلندی این قسمت در مجموع 5/35 متر است.

بخشی که اتاقک کوچک است دارای در درگاهی به عرض 87 سانی متر و ارتفاع 1/30 متر است . ابعاد 2/30 * 3 متر و ارتغاع آن 2/10 متر است . و کاملا از سنگ ساخته شده است.

کاخ دروازه:

این بنا که در شرق محوطه کاخ ها و اندکی بیرون از خط دیوار حصاری است.

ابعاد آن 36 * 36 متر است . بنای ستوندار با 2 ردیف 4 تایی ستون های سنگی این بنا چهار مدخل ورودی دارد که 2 تا از آن ها بزرگ تر از دو تای دیگر است . بر روی سطوح مدخل ورودی نقوشی بر جسته از ترکیب انسان و گاو ، انسان و ماهی وجود دارد و در درگاه شمالی آن نقش یک انسان بالدار که بعضی آن را کوروش بزرگ تعبیر کرده اند. ستون ها دارای پایه هایی از سنگ سیاه و زرد شبه مرمرهستند و کف کاخ را با سنگ های بدون شکل هندسی منظم سنگ فرش کرده اند.

این فایل پاورپوینت در 28 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.