بتن آرمه


بتن آرمه
مصالح ساختمانی گوناگونی ازدیرباز توسط انسان مورد استفاده قرار گرفته است. در این میان شاید بتوان از چوب، سنگ وفولاد و بتن به عنوان پر مصرف ترین مصالح ساختمانی نام برد. بتن که در حقیقت یک نوع سنگ ساخته دست بشر استاز مقاومت فشاری قابل قبولی و مقاومت کششی بسیار پایین درحدود 10% مقاومت فشاری برخوردار است. ازطرفی در بسیاری از قطعات سازه ای کشش مستقیم و یاکشش ناشی از خمش ایجاد میشود. به همین جهت برای جبران ضعف مقاومت کششی بتن، ایده بتن مسلح ابداع شده است. در این روش طبق محاسبات در هر قسمت که قطعه سازه ای تحت کشش( کشش مستقیم یا کشش ناشی از خمش) قرار گیرد. از فولاد به عنوان یک ماده مقاوم در مقابل کشش ایجاد نشده استفاده می گردد.

اگر چه ایده اولیه در ابداع بتن مسلح واگذاری نقش مقاومت در مقابل تنش های کشی به فولاد بوده است، با این وجود فولاد می تواند به عنوان یک عنصر کمکی در تحمل فشار نیز در کنار بتن قرار گیرد. به همین دلیل میلگردهای مسلح کننده در قطعات فشاری نظیر ستون و یا حتی در ناحیه فشاری تیرها به عنوان فولاد کشش نیز به کار می روند.

توجه شود که دریک مقطع بتن آرسه، ممکن است ترکهای کششی در ناحیه کشش بتن و در جهت متعامد نسبت جهت تنش های کششی ایجاد شوند. این نوع ترکها ممکن است از میلگردهای کششی نیز عبور کرد. و تا نزدیکیهای تار خنثی نیز بالا روند، با این وجود معمولاً عرض این ترکها بسیار محدود بود. ( کوچکتر 0.3MM) و در محل کرد قطعه بتن مسلح دخالت نمی کنند.

فصل اول    ‏4‏
‏1-2- بتن آرمه    ‏4‏
‏1-2-  سازگاری بتن و فولاد    ‏5‏
‏1-3- پیشینه تاریخی بتن آرمه    ‏6‏
‏1-4- مزایا و معایب بتن آرمه:‏    ‏7‏

‏1-5- آیین نامه های طراحی:‏    ‏10‏

آشنایی با محل کارآموزی    ‏12‏
نوع محصولات تولیدی    ‏12‏
شرح فرایند تولید:‏    ‏12‏
انواع پی و شالوده    ‏14‏
‏7- شالوده گسترده ( رادیه جنرال)‏    ‏15‏
‏2- ستون:‏    ‏17‏
انواع ستون    ‏17‏
سقف ها :‏    ‏22‏
سقف تیرچه بلوک :‏    ‏23‏
انواع دال دو طرفه :‏    ‏24‏
مصالح قالب بندی:‏    ‏29‏
قالب بندی ستونها:‏    ‏29‏
آرماتور بندی:‏    ‏32‏
فاصله نگه دارنده ها:‏    ‏33‏
اتصال پوششی:‏    ‏35‏
مصالح مصرفی بتن:‏    ‏36‏
سنگدانه ها:‏    ‏37‏
آب بتن:‏    ‏37‏
مواد مضاف:‏    ‏38‏
‏1- مواد سفات تسریع کننده    ‏38‏
‏2- کندگیر کننده:‏    ‏38‏
‏3- مواد کاهنده آب یا فوق روان کننده ها:‏    ‏39‏
‏4- مواد هوازا    ‏39‏
‏5- مواد معدنی:‏    ‏39‏
روش دوم: استفاده از باکت (جام)‏    ‏42‏

روش سوم: استفاده از پمپ بتن:‏    ‏43‏

بتن ریزی دالها و سقف ها:‏    ‏43‏
بتن ریزی سردیوارها و ستون ها و تیرهای اصلی :‏    ‏43‏
بازکردن قالب ها:‏    ‏44‏
این فایل ورد در 46 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.