or

بارگذاری یک ساختمان چهار طبقه اسکلت فلزی با کاربری مسکونی

Ydima.ir- ثبت رایگان آگهی کاری و نیازمندی ها در اینترنت

1- معرفی پروژه………………………………………………………………………………………………………….1

2- نقشه ها و پلان های طبقات ……………………………………………………………………………………..1

3- جزئیات دیوارها ……………………………………………………………………………………………………. 6

4- جزئیات سقف ها …………………………………………………………………………………………………..9

5- جزئیات راه پله …………………………………………………………………………………………………….11

6- توزیع ثقلی …………………………………………………………………………………………………………13

7- محاسبه بار قاب ها در طبقات …………………………………………………………………………………14

8- محاسبات باربرف………………………………………………………………………………………………….15

9- سرعت مبنای باد…………………………………………………………………………………………………..16

10- محاسبه بار راه پله ……………………………………………………………………………………………..16

11- بارگذاری بام …………………………………………………………………………………………………….18

12- بار زلزله ………………………………………………………………………………………………………….20

 

عنوان شکل

صفحه

 

شکل1) پلان موقعیت1
شکل2) پلان طبقه همکف2
شکل3) پلان تیپ طبقات2
شکل4) پلان شیب بندی بام3
شکل 5) پلان تیر ریزی3
شکل 6)پلان تیپ خرپشته4
شکل7) نمای غربی4
شکل8) تاب ساده محورهای A وF5
شکل9) قاب خمشی محور35
شکل10) دیوار 10cm داخلی6
شکل11) دیوار cm 20 محیطی بدون نما7
شکل12) دیوار cm 20 محیطی نمادار7
شکل14) جزئیات سقف طبقات9
شکل15) جزئیات سقف بام10
شکل16) جزئیات راه پله11
شکل 17) مقطع A-A11
شکل18) تصویر بار پله در امتداد قائم13
شکل 19) نمایش جزئیات تیرریزی در اتاق راه پله16
شکل 20) نمایش بارهای نقطه ای وارد بر محور17
شکل21) نمایش عرض بارگیری تیرهای GI-HJ17
شکل22) نمایش بارگذاری طبقات18
شکل23) نمایش بارگذاری بام18
شکل24) قاب محور 119
شکل25) قاب محور 219
شکل26) قاب محور 320

1- معرفی پروژه

       در این مبحث بارگذاری یک ساختمان چهار طبقه اسکلت فلزی با کاربری مسکونی مد نظر قرار گرفته است. این ساختمان در شهر زاهدان ساخته می شود و پلان های معماری و جزئیات معماری ساختمان در شکل های 1 تا 9 نشان داده شده اند. هندسه سازه منظم است و در وجه غربی دیوار نمادار (از جنس سنگ تراورتن ) و در وجوه شمالی ، شرقی و جنوبی سازه, دیوارها بدون نما هستند. همانطور که در جزئیات سقف نشان داده شده است ضخامت تمام شده  cm 30 در نظر گرفته شده است. ارتفاع جان پناه m 7/0 است. پلان همکف با ارتفاع خالص m 5/2 , پارکینگ است. ساختمان در منطقه ای با لرزه خیزی و منطقه با برف متوسط قرار دارد و در منطقه ای با خاک نوع III احداث شده است. در این پروژه تعیین بارهای مرده و زنده وارد بر ساختمان مد نظر قرار داده شده است, علاوه بر آن بارهای زنده وارده نیز بر اساس آیین نامه ( مبحث ششم : بارهای وارد بر ساختمان ) تعیین شده است.
این فایل ورد در 22 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

 

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها





اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت