بارگذاری یک ساختمان چهار طبقه اسکلت فلزی با کاربری مسکونی

1- معرفی پروژه………………………………………………………………………………………………………….1

2- نقشه ها و پلان های طبقات ……………………………………………………………………………………..1

3- جزئیات دیوارها ……………………………………………………………………………………………………. 6

4- جزئیات سقف ها …………………………………………………………………………………………………..9

5- جزئیات راه پله …………………………………………………………………………………………………….11

6- توزیع ثقلی …………………………………………………………………………………………………………13

7- محاسبه بار قاب ها در طبقات …………………………………………………………………………………14

8- محاسبات باربرف………………………………………………………………………………………………….15

9- سرعت مبنای باد…………………………………………………………………………………………………..16

10- محاسبه بار راه پله ……………………………………………………………………………………………..16

11- بارگذاری بام …………………………………………………………………………………………………….18

12- بار زلزله ………………………………………………………………………………………………………….20

 

عنوان شکل

صفحه

 

شکل1) پلان موقعیت 1
شکل2) پلان طبقه همکف 2
شکل3) پلان تیپ طبقات 2
شکل4) پلان شیب بندی بام 3
شکل 5) پلان تیر ریزی 3
شکل 6)پلان تیپ خرپشته 4
شکل7) نمای غربی 4
شکل8) تاب ساده محورهای A وF 5
شکل9) قاب خمشی محور3 5
شکل10) دیوار 10cm داخلی 6
شکل11) دیوار cm 20 محیطی بدون نما 7
شکل12) دیوار cm 20 محیطی نمادار 7
شکل14) جزئیات سقف طبقات 9
شکل15) جزئیات سقف بام 10
شکل16) جزئیات راه پله 11
شکل 17) مقطع A-A 11
شکل18) تصویر بار پله در امتداد قائم 13
شکل 19) نمایش جزئیات تیرریزی در اتاق راه پله 16
شکل 20) نمایش بارهای نقطه ای وارد بر محور 17
شکل21) نمایش عرض بارگیری تیرهای GI-HJ 17
شکل22) نمایش بارگذاری طبقات 18
شکل23) نمایش بارگذاری بام 18
شکل24) قاب محور 1 19
شکل25) قاب محور 2 19
شکل26) قاب محور 3 20

1- معرفی پروژه

       در این مبحث بارگذاری یک ساختمان چهار طبقه اسکلت فلزی با کاربری مسکونی مد نظر قرار گرفته است. این ساختمان در شهر زاهدان ساخته می شود و پلان های معماری و جزئیات معماری ساختمان در شکل های 1 تا 9 نشان داده شده اند. هندسه سازه منظم است و در وجه غربی دیوار نمادار (از جنس سنگ تراورتن ) و در وجوه شمالی ، شرقی و جنوبی سازه, دیوارها بدون نما هستند. همانطور که در جزئیات سقف نشان داده شده است ضخامت تمام شده  cm 30 در نظر گرفته شده است. ارتفاع جان پناه m 7/0 است. پلان همکف با ارتفاع خالص m 5/2 , پارکینگ است. ساختمان در منطقه ای با لرزه خیزی و منطقه با برف متوسط قرار دارد و در منطقه ای با خاک نوع III احداث شده است. در این پروژه تعیین بارهای مرده و زنده وارد بر ساختمان مد نظر قرار داده شده است, علاوه بر آن بارهای زنده وارده نیز بر اساس آیین نامه ( مبحث ششم : بارهای وارد بر ساختمان ) تعیین شده است.
این فایل ورد در 22 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

 سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.