دانلود پایان نامه حسابداری دارایی نامشهود

 دانلود پایان نامه حسابداری دارایی نامشهود

دانلود پایان نامه حسابداری دارایی نامشهود

از نظر حسابداری،کلیه داراییهای نامشهود را با تکیه بر ماهیت غیر عینی و غیر پولی با داشتن معیار قابلیت تشخیص آن تعریف می کنند.

مهمترین ویژگیهای دارائیهای نامشهود عبارتند از :
1-ماهیت غیر عینی و غیر پولی بودن .
2-داشتن منافع اقتصادی فراتر از یک دوره مالی ،
3-دشوار بودن اندازه گیری برآورد عمر مفید بطور عام،
4-دارای ارزش بودن از لحاظ حقوق و مزایایی که مالکیت بر آنها حاکم است،
5-ارزش منصفانه آن به گو نه ای اتکا پذیر قابل اندازه گیری است،
6-استهلاک پذیر بودن آنها به استثنای مواردی خاص (سرقفلی محل کسب و کار)،
7-قابل تشخیص بودن
دارایی نامشهود، در ترازنامه تحت عناوین 1) دارایی نامشهود 2)دارایی عملیاتی نامشهود ، طبقه بندی می شود.متداولترین اقلام داراییهای نامشهود عبارتند از : سر قفلی محل کسب، فرانشیز به عنوان حق امتیاز( حق استفاده از حقوق دیگران که صاحب حق بر اساس قراردادی در قبال دریافت مبلغی مشخص، امتیاز ساخت و حق فروش تولیدات یا انجام خدمات مشخص، استفاده از نام یا علامت تجاری را به خریدار اعطا می کند) حق اختراع ،علائم و نامهای تجاری ، حق امتیاز تولید یا خدمات ، نرم افزار رایانه ای ، حق التالیف، حق استفاده از خدمات عمومی ، فرمول ، مدل و طرح ها و دارایی های نامشهود در حال توسعه.

چکیده تحقیق

مبانی نتیجه گیری

این پیوست بخشی از استاندارد حسابداری شماره 17 نیست.

ترکیب استاندارد حسابداری شماره 7 با استاندارد داراییهای نامشهود

  1. دلایل ترکیب استاندارد حسابداری شماره 7 با استاندارد داراییهای نامشهود به شرح زیر است:

الف. دارایی قابل‌تشخیص ناشی از فعالیتهای تحقیق و توسعه یک دارایی نامشهود است زیرا نتیجه اصلی این‌گونه فعالیتها، دستیابی به دانش است. بنابراین با مخارج فعالیتهای تحقیق و توسعه همانند مخارج فعالیتهایی که با هدف ایجاد دیگر داراییهای نامشهود در داخل واحد تجاری صرف می‌شود، برخورد می‌گردد.

ب. در برخی موارد تشخیص بین اینکه آیا باید استاندارد حسابداری شماره 7 بکار گرفته می‌شد یا استاندارد حسابداری داراییهای نامشهود، مشکل بود.

 

تعریف دارایی نامشهود

  1. 2. در استاندارد قبلی، دارایی نامشهود بهعنوان یک دارایی غیرپولی و فاقد ماهیتعینی تعریف‌شدهبودکه:

الف. به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری توسط واحد تجاری نگهداری می‌شود،

ب. به قصد استفاده طی بیش از یک دوره مالی توسط واحد تجاری تحصیل‌شده باشد، و

ج. قابل‌تشخیص باشد.

 

در استاندارد جدید شرط‌های ”‌ الف“ و ” ب“ حذف شده است زیرا قصد استفاده از دارایی و دوره استفاده از آن شرط لازم برای طبقه‌بندی آن به عنوان دارایی نامشهود نیست. بنابراین تمام داراییهایی که ویژگیهای قابلیت‌تشخیص و فقدان ماهیت عینی را داشته باشند در دامنه این استاندارد قرار می‌گیرند.

 

عمر مفید داراییهای نامشهود

  1. عمر مفید دارایی نامشهود تابع جریانهای نقدی ورودی مرتبط با آن دارایی است. دوره استهلاک دارایی نامشهود باید منعکس‌کننده عمر مفید و درنتیجه جریانهای نقدی ورودی مرتبط با دارایی باشد. در بعضی موارد، دوره زمانی که انتظار می‌رود دارایی طی آن، جریان نقدی ورودی برای واحد تجاری ایجاد کند، قابل پیش‌بینی نیست. بنابراین در چنین مواردی عمر مفید دارایی نامشهود و به تبع آن دوره استهلاک نامعین است.
  2. استهلاک، تخصیص سیستماتیک بهای تمام‌شده (یا مبلغ تجدید ارزیابیشده) یک دارایی پس از کسر ارزش باقیمانده برای انعکاس مصرف منافع اقتصادی دارایی در آینده است. چنانچه دوره مصرف منافع اقتصادی دارایی قابل پیش‌بینی نباشد مستهلک ‌کردن دارایی طی یک دوره اختیاری، موجب ارائه مطلوب نمی‌شود. درنتیجه داراییهای نامشهود با عمر مفید نامعین مستهلک نمی‌شود بلکه به طور مرتب آزمون کاهش ارزش در مورد آن انجام می‌شود.
  3. در استاندارد قبلی یک فرض قابل رد وجود داشت مبنی‌بر اینکه حداکثر عمر مفید داراییهای نامشهود 20 سال است. در صورتی که عمر مفید باید منعکس‌کننده دوره‌ای باشد که طی آن، دارایی موردنظر جریان نقدی ایجاد می‌کند. بنابراین فرض 20 سال با این دیدگاه سازگار نبود و درنتیجه حذف گردید.

 

بررسی ارزش باقیمانده

  1. طبق استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 38، ارزش باقیمانده داراییهای نامشهود به طور ادواری بررسی می‌شود و در مواردی که ارزش باقیمانده برابر یا بیشتر از مبلغ دفتری دارایی باشد، مستهلک‌شدن دارایی متوقف می‌گردد. با توجه به مشکلات برآورد ارزش باقیمانده و امکان تأثیرگذاری قضاوتهای شخصی و درنتیجه کاهش قابلیت‌اتکای مبالغ مربوط به داراییهای نامشهود، کمیته، تجدید نظر در ارزش باقیمانده را مجاز نمی‌شمارد.

معیار شناخت داراییهای نامشهود :

1) روش تحصیل : داراییهای نامشهود ممکن است از واحدهای تجاری دیگر خریداری شود.
2) قابلیت تشخیص: برخی از داراییهای نامشهود بطور مجزا با نام معین از سایر دارائیهای واحد تجاری قابل تفکیک و قابل شناسائی بوده ( یعنی جدا شدنی است) یا از حقوق قراردادی یا سایر حقوق قانونی ناشی شده ، و بطور جداگانه قابل نقل و انتقال می باشند، (امتیاز،علائم ونامهای تجاری…).بدین ترتیب سرقفلی واحد تجاری که از کل واحدهای تجاری یا سایر دارائیهای تجاری قابل تشخیص نیست به عنوان دارایی نامشهود شناسایی نمی شود، اگرچه دارای منافع اقتصادی آتی باشد.منافع اقتصادی ممکن است از هم افزایی دارایی قابل تشخیص تحصیل شده یا داراییهایی حاصل شود که به صورت جداگانه حائز معیار شناخت در صورتهای مالی نیستند ، چنانچه واحد تحصیل کننده مبالغی مازاد بر ارزش منصفانه خالص داراییهای تحصیل شده بپردازد ، به عنوان سرقفلی ناشی از ترکیب در تاریخ انجام معامله به عنوان یک دارایی شناسایی می شود (بند 35 بیانیه19)
فهرست مندرجات
فصل اول: کلیات تحقیق
پیشگفتار دارایی نامشهود

معیار شناخت داراییهای نامشهود

مخارج تحقق یا توسعه
استهلاک دارایی نامشهود
روش استهلاک
دارایی نامشهود با عمر مفید نامعین
کاهش ارزش دارایی نامشهود
بازنگری حسابداری سرقفلی و دارایی نامشهود

زیان کاهش ارزش دارایی نامشهود طبق بیانیه (7) استاندارد ایران

برکناری و واگذاری دارایی نامشهود
شناسایی سرقفلی و نحوه تخصیص آن
دارایی نامشهود حاصل از ترکیب تجاری
کاهش ارزش دارایی نامشهود
حق التالیف
زیان ناشی از کاهش ارزش
سر قفلی محل کسب و کار
نرم افزار رایانه
هزینه تاسیس
حق اختراع
مخارج تحقیق و توسعه
افشا
    دلایل تجدید نظر در استاندارد
   تغییرات اصلی
استاندارد حسابداری شماره 7 «داراییهای نامشهود»
هدف
دامنه کاربرد
تعاریف
ویژگیهای دارایی نامشهود
-ماهیت غیرعینی
-قابلیت تشخیص
شناخت و اندازه‌گیری اولیه دارایی نامشهود
-تحصیل جداگانه
-تحصیل از طریق ترکیب تجاری

اندازه‌گیری ارزش منصفانه دارایی نامشهود تحصیل شده در ترکیب تجاری

مخارج بعدی پروژه تحقیق و توسعه در جریان تحصیل شده
-معاوضه داراییها
-سرقفلی ایجاد شده در واحد تجاری
-داراییهای نامشهود ایجاد شده در واحد تجاری
مرحله تحقیق
مرحله توسعه
بهای تمام شده دارایی نامشهود ایجاد شده در واحد تجاری
شناخت هزینه

-عدم شناخت هزینه‌های گذشته به عنوان دارایی

اندازه‌گیری دارایی نامشهود پس از شناخت اولیه
-روش بهای تمام شده
-روش تجدید ارزیابی
عمر مفید

داراییهای نامشهود با عمر مفید نامعین

    بررسی عمر مفید
    داراییهای نامشهود با عمر مفید معین
    ارزش اسقاط
-دوره و روش استهلاک
-ارزش باقیمانده
قابلیت بازیافت مبلغ دفتری – زیان کاهش ارزش
برکناری و واگذاری
افشا

داراییهای نامشهود اندازه گیری شده بر اساس روش تجدید ارزیاب

مخارج تحقیق و توسعه
تاریخ اجرا
مطابقت با استانداردهای بین‌المللی حسابداری
   فصل دوم
  پیشینه  تحقیق

  کاربرد استاندارد حسابداری در مورد برخی اقلام غیرپولی نامشهود

  حق اختراع
  حق تالیف
  سرقفلی محل کسب
  علامت و نام تجاری
  حق امتیاز و فرانشیز
  هزینه های تاسیس
  حق استفاده از خدمات عمومی
  سرقفلی
 امتیاز کاربری و تراکم مازاد
این فایل ورد در 69 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.