دانلود مجموعه مقالات جهانی شدن و شهر جهانی

http://www.psyop.ir/wp-content/uploads/2011/12/glonalization.jpg

این مجموعه حاوی 28 مقاله مرتبط با جهانی شدن و شهر جهانی می باشد

 1. ابعاد جهانی سازی آموزش عالی.pdf
 2. ابعاد جهانی شدن.pdf
 3. اثرات_جهانی_شدن_بر_ماهیت_،_ساختار_و_عملکرد_شهرها.pdf
 4. اخلاقیات معماری،چند فرهنگی و جهانی شدن.PDF
 5. از محله گرایی تا جهانی شدن.pdf
 6. بررسی مفاهیم و شاخص‌های نظریه شهر جهانی.pdf
 7. تاثیر جهانى سازى بر هویت ملّى و هویت جهانى.pdf
 8. تعامل جهانی شدن ، شهروندی و دین.pdf
 9. توسعه کالبدی تهران درفرایند مدرنیسم، پست مدرنیسم و جهانی شدن.pdf
 10. جهان شمولی هسته ای و نقد نظری آن.pdf
 11. جهانی سازی و مسائل آن.pdf
 12. جهانی سازی یا محلی سازی.pdf
 13. جهانی شدن ، پذیرش یا آمادگی.pdf
 14. جهانی شدن و بازگشت استعمار نو.pdf
 15. جهانی شدن و پایداری شهری.pdf
 16. جھانی شدن و شھرنشینی در توسعھ نیافتگی.pdf
 17. جهانی شدن وتاثیر آن دراقتصاد جهان.pdf
 18. جهانی شدن وتاثیر آن درکنش فعال جهان سوم.pdf
 19. جهانی شدن، تمدن و شهرنشینی.pdf
 20. جهانی شدن، منطقه گرایی و دولت ملت ها.pdf
 21. چالش های امنیتی در عصر جهانی شدن.pdf
 22. دو جهانی شدنها و جامعه جهانی اضطراب.pdf
 23. رویکردی نوین به نمودهای جهانی شدن در کلان شهرهای کشورهای جنوب.pdf
 24. شهر جهانی.pdf
 25. شهرهای متوسط و شهری شدن جهان.pdf
 26. فرانسیسکو و جهانی شدن.pdf
 27. مفهوم جهانی شدن اقتصاد.pdf
 28. هویت های جمعی و جهانی شدن.pdf