or or

بایگانی ماهانه: مرداد 1394

حیدرعلی بن ذوالفقار الاردستانی

حیدرعلی بن ذوالفقار الاردستانی 952 ه . ق (923 ه . ش) «حیدر علی بن ذولفقاری الاردستانی: معمار بنای امام زاده محروق در نیشابور معاصر شاه طهماسب صفوی و معمار ایوان شرقی مسجد قریه گز اصفهان مورخ 952 و مسجد جامع اردستان مورخ 946 ه . ق (سده دهم) است.»   نام اثر: امام زاده محمد محروق نیشابور ثبت تاریخی 302 «امامزاده محمد محروق که دارای گنبد کاشیکاری  و ایوان های بلند است در وسط باغ مشجری قرار گرفته از این ابنیه زیبای قرن دهم هجری شمار می رود. در زیر گنبد قبر امامزاده محمد محروق واقع شده است. کتیبه کاشی معرق ایوان و صندوق منبت و در ورودی حرم از زمان شاه طهماسب اول (قرن دهم هجری قمری) است، سنگی از دوران شاه سلطان حسین صفوی مورخ به سال 1119 هجری قمری در این بنا نصب است. کاشی های ازاره آن از زمان نادرشاه افشار (مورخ به سال 1145 هجری قمری) است.   موقعیت بنای امامزاده محمد محروق  و گنبد آن که مزین به کاشیکاری های زیبا و خوش آب و رنگ است شکوه عظمت خاصی به آن بخشیده است. بانی این مزار امیر کمال الدین شاهمیر حسین است. همچنین کتیبه منظومی از زمان شاه سلطان حسین صفوی محمدخان …

فرهیخته گرامی، برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...