دانلود فایل گزارش اقتصادی اجتماعی بابلسر

 

فصل اول

وضعیت کلان اقتصادی و اجتماعی

36

10

21

26

1 – 1 – اقلیم و سرزمین …………………………………………………………………1 – 2 – جمعیت …………………………………………………………………………

1 – 3 – اعتبارات   …………………………………………………………………………

1 – 4 – درآمدهای مالیاتی ………………………………………………………………

1 – 5 – پول و بانکداری …………………………………………………………………

فصل دوم

بخش‌های اجتماعی

3136

50

54

59

63

2 – 1 – آموزش و پرورش ………………………………………………………………2 – 2 – آموزش‌عالی………………………………………………………………………

2 – 3 – بهداشت و درمان…………………………………………………………………

2 – 4 – تأمین اجتماعی و بهزیستی………………………………………………………

2 – 5 – فرهنگ و هنر   …………………………………………………………………

2 – 6 – تربیت بدنی ………………………………………………………………………

فهرست مطالب

عنـوان                                                                    صفحـه

فصل سوم

بخش‌های زیر بنایی

6985

91

103

3 – 1 – عمران شهری …………………………………………………………………3 – 2 – عمران روستایی ………………………………………………………………

3 – 3 – انرژی     …………………………………………………………………………

3 – 4 – پست و مخابرات ………………………………………………………………

فصل چهارم

بخش‌های تولیدی

109124 4 – 1 – کشاورزی………………………………………………………………………4 – 2 – صنعت …………………………………………………………………………

این فایل پی دی اف به خدمتتون ارئه میشود.سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.