دانلود GIS تهران – منطقه 1

سه شیپ فایل parcel با لایه های کد ملک و بلوک، landuse با کد کاربری و farsoode با کد ملک و بلوک

کد کاربری اراضی تهران

ردیف کد(فیلد new_lu) کاربری
1 1 مسکونی
2 2 فضای سبز
3 3 خدمات شهری (کلیه خدمات آموزشی, بهداشتی, ورزشی و … غیر از تجاری و اداری)
4 4 صنعتی و کارگاهی
5 5 تجاری واداری
6 6 حمل ونقل و انبارداری
7 7 نظامی
8 8 مزروعی
9 9 بایر ساخته نشده
10 10 سایر