دانلود تحقیق 3D PANEL


پانل چیست؟

پانل،از دو سطح مشبک مفتولی با چشمه های 5*5 تشکیل شده است که این دو صفحه مشبک به فاصله 5 یا 7.5 و یا 10 از یکدیگر (درسقف در دهانه های بیش از 3.5 متر ضخامت پانل 20 سانتیمتر است) بوسیله همین مفتولها ثابت و به یکدیگر جوش شده اند. / به همراه تصاویر اجرائی کامل و مشخص.

 دانلود PDF