دانلود پروژه تخصصی راههای تأمین آب شهر جدید پرند

125006_292

خلاصه
ابتدا سعی با مروی بر گذشته آب در ایران، به اهمیت این موضوع حیاتی پرداخته شود و نیازهای جوامع بشری و همچنین طبیعت و غیره، به این موضوع از دیرباز تا کنون اشاره گردد.
و همچنین در فصول مختلف در خصوص اهمیت آب و راههای تأمین آن – آب آشامیدنی فاضلاب و انواع آن و آبهای زیر زمینی و آبهای سطحی اشاره گردیده است. در این زمینه لازم است اشاره گردد که پس از یخچال ها منابع آب زیرزمینی دومین منبع آب شیرین پس از یخچالها منابع آب زیرزمینی دومینمنبع آب شیرین موجود در جهان می باشد. در نقاطی که آب های سطحی همانند دریاچه ها و رودخانه ها وجود نداشته و یا غیر قابل استفاده باشند نیازهای آبی توسط منابع آب زیرزمینی برطرف می گردد.
حدود یک سوم جمعیت جهان وابسته به آب زیرزمینی بوده و بیش از 70 درصد منابع آب زیرزمینی به مصرف کشاورزی می رسد. بنابراین توسعه کشاورزی و صنعت باعث افزایش برداشت از منابع مذکور شده و برداشت بی رویه از مخازن آب زیرزمینی موجب گردیده که میزان تغذیه آبخوان جوابگوی برداشت نبوده و سطح آب زیرزمینی افت می نماید.
افت سطح آب زیرزمینی مشکلاتی همچون خشک شدن چاه های آب، کاهش دبی رودخانه و آب دریاچه ها، تنزل کیفیت آب، افزایش هزینه ها پمپاژ و استحصال آب و نشست زمین را به دنبال دارد.
افت سطح آب زیرزمینی در اکثر نقاط جهان، بویژه آفریقای شمالی، آسیای مرکزی و جنوبی، خاورمیانه، چین شمالی، آمریکای شمالی و استرالیابه طور محلی در دیگر مناطق جهان مشاهده می گردد. کسری حجم مخزن آب زیرزمینی جهان سالانه بین 750 الی 800 میلیارد متر مکعب بوده و مجموع کسری حجم مخزن آب زیرزمینی در کشورهای هند، چین، ایالت متحده، آفریقای شمالی و یمن بیش از 160 میلیارد مترمکعب در سال می باشد.
در آریزونای جنوبی و مرکزی نیز سطح آب زیرزمینی بین 91 الی 152 متر اف داشته و سطح زمین از اویل 1940 تا کنون 81/3 متر نشست داشته است. سطح آب زیرزمینی در مکزیک از سال 1986 الی 1992 بین 6 الی 10 متر افت نموده و در نواحی مرکزی شهر سطح زمین حدود 5/8 متر نشست داشته است. در پاکستان سطح آب زیرزمینی سالانه 2 الی 3 متر افت نموده و پیش بینی می گردد در چند سال آینده رودخانه ایندوس (Indus)خشک گردد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
خلاصه 1
مقدمه 12
گذشته آب در ایران 12
فصل اول:
اهمیت آب و راههای تأمین آب 16
1-1 آب آشامیدنی 21
فصل دوم:
فاضلاب 24
2-1- طبقه بندی آب های آلوده 24
2-1-1- فاضلاب های صنعتی 25
2-1-2- فاضلاب های کشاورزی 26
2-1-3- فاضلاب های شهری 26
2-1-3-1- آلاینده بیولوژیکی 26
2-1-3-1- آلاینده های شیمیایی 27
2-1-3-3- سایر آلاینده ها 27
فصل سوم:
آب زیرزمینی 28
3-1- سفره آب زیرزمینی 29
3-2- تقسیم بندی سفره های آب زیرزمینی 30
3-2-1- سفره آزاد 30
3-2-2- سفره های تحت فشار 31
3-3- آلودگی آبهای زیرزمینی 31
3-4- علل آلودگی آبهای زیر زمینی 32
3-5- انواع آلوده کننده های آبهای زیر زمینی و نحوه از بین بردن آنها 33
فصل چهارم:
4-1- موقعیت جغرافیایی شهر جدید پرند 36
4-2- آب و هوا 37
ژئومورفولوژی 37
فصل پنجم:
راههای تأمین آب شهر جدید پرند 38
5-1- آبهای سطحی 38
5-1-1- تعیین پتانسیل آبی قابل استحصال 40
5-1-2- جانمایی مقدماتی مخزن ذخیره 41
5-2- آبهای زیرزمینی 42
5-3- استفاده از آب خروجی تصفیه خانه فاضلاب 45
فصل ششم:
شناسایی پتانسیل های آبی منطقه پرند 46
6-1- زمین شناسی 47
6-2- زمین ساخت 55
6-3- هیدرولوژی 57
6-3-1- خصوصیات فیزیکی آبخوان 58
6-3-2- رسوبات بستر رودخانه شور 59
6-3-3- دشت آبرفتی چهارباغ 60
6-3-4- اطراف شهر جدید پرند 62
6-3-5- نواحی اطراف فرودگاه امام 63
6-3-5-1- وضعیت سطح آب زیرزمینی و جهت جریان 64
6-3-5-2- عمق آب زیرزمینی 64
6-3-5-3- مواد محلول در آب 64
6-3-5-4- وضعیت آبدهی آبخوان 65
6-3-5-5- سایر نواحی 65
6-3- هیدروشیمی 66
6-3-1- اثر سازنده ها و کیفیت منابع آب 66
6-3-2- رطوبت نسبی 67
6-3-3- باد 67
6-3-4- تبخیر 68
6-3-5- الگوی کشت 68
6-3-6- نیازهای آب محصولات 69
6-3-7- انتخاب روش های آبیاری و راندمانها 69
فصل هفتم:
برآورد و تأمین نیازهای آبی شهر جدید پرند 71
7-1- مدل برنامه ریزی 72
7-2- شاخص تصمیم گیری 73
7-3- نتایج 74

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.