بایگانی مطالب

بازی های بومی ومحلی استان های خراسان

به نام خدا بازی های بومی ومحلی استان های خراسان 1) بازی کماج کماج اهداف بازی :افزایش سرعت-چابکی-سرعت عمل-هماهنگی عصبی-عضلانی وجسارت وشجاعت تعداد بازیکنان: :4نفربه بالا ابزار بازی: مقداری خاک ویک سنگ مسطح محوطه بازی: فضای باز شرح بازی :ابتدا دو بازیکن قوی به عنوان سرگروه تعیین می شوندوسایربازیکنان را به طور مساوی تقسیم می کنند.سپس به قید قرعه(شیریاخط-سنگ تروخشک)گروهی داخل زمین بازی قرار می گیرندو گروه دیگر به عنوان مهاجم دور میدان پراکنده می شوند.قبل از هر چیزی در مرکز میدان مقداری خاک میریزند یا سنگ گردی به نام کماج می گذارند. گروه داخل میدان اطراف کماج قرار میگیرند تا از حمله ی گروه مهاجم به طرف کماج جلوگیری کنند. وظیفه ی گروه مهاجم این است که اطراف کماج …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

بازی های بومی محلی استان خراسان شمالی

به نام خدا بازی های بومی محلی استان خراسان شمالی – 1) نام بازی:توپ فرار کن تعداد بازیکن:از دو گروه پنج یا شش نفری زمین بازی:هموار و مسطح اندازه زمین:20*10 وسایل بازی:یک عدد توپ تنیس هدف بازی:تقویت روحیه.سرگرمی . نحوه و شروع بازی این بازی ابتدا با قرعه ای که بین دو تا سر گروه انجام می گیرد شروع می شود.بازی به این صورت است که در زمین دو تا ایستگاه به عنوان مبدا و مقصد وجود دارد که ابتدا گروه اول در نقطه مبدا قرار گرفته و سر گروه گروه دوم توپ را به سمت سرگروه تیم مقابل پرتاب می کند و او توپ را با مشت به توپ ضربه میزند که بلافاصله این گروه به طرف نقطه مقصد …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

بازی های بومی محلی استان گلستان و گنبد

بازی های بومی محلی استان گلستان و گنبد مقدمه ای بر میراث فرهنگی هنری وگردش گری استان گلستان گلستان باغ پرگل وریحانیست که درگذرتاریخ شش هزار ساله خود دربهشت ایران جلوه گری می کند وبابهره مندی ازتنوع قومیت ها دیاریست باویژگی های منحصربه فرداز استانی زیبا وغنی سخن می گوییم. استان گلستان با وسعتی بالغ 22000هزارکیلومترمربع یک سه دهم از مساحت کل کشور رادربر می گیرد.که باجمعیت 1650000نفری از11 شهرستان 24شهر 21بخش 5دهستان قریب هزار ابادی تشکیل شده است.استان گلستان که درتاریخ دیر پای خودگوهرهای ارزشمندی ازفرهنگ و هنررا اندوخته گنجینه های گرانقدری با خودهمراه نمود وهمچنان غافله فرهنگ وهنر رابا پشتوانه ای از شخصیت های برجسته نظی عبدالقاهرجرجانی از ادبای قرن پنجم ابوالقاسم میرفندرسکی ازحکما وعرفای عصرصفوی میر محمد …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

بازی های بومی ترکمن ها

  بازی های بومی ترکمن ها مقدمه انسانها با توجه به مقتضیات زمانی خود ، نیاز به بازی و سرگرمی داشته اند و این نیازها در زمانهای گذشته ، آنزمان که از تلویزیون و رادیو خبری نبود ، شدید احساس می شد. زمانی که همه چیز طبیعی بودوانسانها با خود وطبیعت زندگی می کردند و همیشه باطبیعت درجنگ و ستیز و مبارزه بودند ، به شدت احساس به سلامت جسمانی را در خود می دیدند ، شروع به ابداع بازیهای مختلف با توجه به محیط خود کرده اند. بعضی از این بازیها سازمان یافته و در دوره های بعدی نیز ادامه پیداکرده است. به قول یکی از دوستان که در باره بازیهای بومی و محلی اظهار نظر می کرد و …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

بازی های بومی و محلی ترکمن های ایران

مقدمه هر قوم ومليت با هر فرهنگ و پيشينه اي ، در دل خود آداب ، رسوم ، افسانه ، مثل ها و متل هايي دارد که ويژه است و منحصر به همان قوم. در ميان اين آداب و رسوم – که هر کدام يادگار روزگاري دور و دراز است مي توان بازي هاي محلي را يافت . اين بازي ها که به طور عمده ، بازي هاي گروهي و جمعي بودند،تنها با انگيزه ي سرگرم شدن افراد اجرا نمي شدند ، که هدف ديگر آن تقويت روحيه ي جمعي و همياري در بين افراد يک قوم يا قبيله بود . در سرزمين کهن سال ايران ، بازيهای سنتی از تنوع و گستردگی برخوردار بوده و اين گوناگونی نشانگر ژرفا …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...