or

بایگانی برچسب: هوشنگ سیحون

کروکی های هوشنگ سیحون – رودک سر راه فشم

کروکی های هوشنگ سیحون – رودک سر راه فشم کروکی های هوشنگ سیحون – رودک سر راه فشم رودک سر راه فشم . این آبادی کوچک و جذاب اما فقیر از باغهای میوه و چمنزارها، از درختان گردوی سر به اسمان سائیده اش نگاهبانی کرده و قدمت آنها را ارج می نهد. اسکیس   کروکی  هوشنگ سیحون

ادامه مطلب...

کروکی های هوشنگ سیحون – حاجی آباد در راه اوشان

کروکی های هوشنگ سیحون – حاجی آباد در راه اوشان کروکی های هوشنگ سیحون – حاجی آباد در راه اوشان حاجی آباد در راه اوشان. از میان جاده و لابلای پرده ای از درختهای تبریزی یک روستای کوچک، چندین باغ میوه در سمت چپ و نیز تیرکهایی که در حد فاصل املاک را مشخص می کنند، به چشم می خورند. …

ادامه مطلب...

کروکی های هوشنگ سیحون – شکافی بسیار بزرگ در دل تخته سنگهای شاهاندشت

کروکی های هوشنگ سیحون – شکافی بسیار بزرگ در دل تخته سنگهای شاهاندشت کروکی های هوشنگ سیحون – شکافی بسیار بزرگ در دل تخته سنگهای شاهاندشت شکافی بسیار بزرگ در دل تخته سنگهای شاهاندشت. جایی که آبشاری به سردی یخ فرو می ریزد. در پایین انجا که آب در تلاطم و جوش و خروش است تک درخت گردوی کهنسال با …

ادامه مطلب...

کروکی های هوشنگ سیحون – شاهاندشت 3

کروکی های هوشنگ سیحون – شاهاندشت 3 کروکی های هوشنگ سیحون – شاهاندشت 3 شاهاندشت. همچون بستری با طراوت و سبز، نرم و لطیف. استراحتگاهی را می ماند که در فضایی نامانوس و کوههایی عبوس سرگردان مانده است. اسکیس   کروکی  هوشنگ سیحون

ادامه مطلب...

کروکی های هوشنگ سیحون – و باز هم شاهاندشت سر راه آمل

کروکی های هوشنگ سیحون – و باز هم شاهاندشت سر راه آمل کروکی های هوشنگ سیحون – و باز هم شاهاندشت سر راه آمل و باز هم شاهاندشت سر راه آمل . این روستای میهمان نواز در دامنه دو رشته کوه مقابل هم گسترده شده است. در جلو، یکی از چندین پل چوبی ده که نقاط مختلف ابادی را بهم …

ادامه مطلب...

کروکی های هوشنگ سیحون – شاهاندشت 2

کروکی های هوشنگ سیحون – شاهاندشت 2 کروکی های هوشنگ سیحون – شاهاندشت 2 شاهاندشت. نگرشی بر تنهایی… تامل ژرف در انزوای درخت گردویی زیبا و ستبر که بی دلیل در این رهگذر سرگردان است. اسکیس   کروکی  هوشنگ سیحون

ادامه مطلب...

کروکی های هوشنگ سیحون – شاهاندشت

کروکی های هوشنگ سیحون – شاهاندشت کروکی های هوشنگ سیحون – شاهاندشت شاهاندشت. همچنان در راه آمل – خنکی اعجاب انگیز دهکده سبب گردیده تا انرا شاهاندشت بنامند. کثرت درختان و مرغزار سرسبز امکان انرا فراهم آورده تا دهکده بتواند محجوبانه خود را در ورای آنها پنهان سازد. آبشاری که آن ناحیه را مشروب می سازد مرزی رابین کوههای خشک …

ادامه مطلب...

کروکی های هوشنگ سیحون – دهکده رودبارک

کروکی های هوشنگ سیحون – دهکده رودبارک کروکی های هوشنگ سیحون – دهکده رودبارک دهکده رودبارک. از دور یادآور کلبه ای روسی است. این کلبه ساده و فریبا با بامی خمیده و تک پنجره ای تنها کودکی رو می ماند که در میان برف و بوران راه گم کرده باشد. اسکیس   کروکی  هوشنگ سیحون

ادامه مطلب...

کروکی های هوشنگ سیحون – مدخل ورودی رودبارک

کروکی های هوشنگ سیحون – مدخل ورودی رودبارک کروکی های هوشنگ سیحون – مدخل ورودی رودبارک مدخل ورودی رودبارک. با خانه های ساده ییلاقی که شادمانه در کوچه دهکده صف کشیده اند، حاشیه کنگره دار دندانه ای کوههای مجاور نگاه هر بیننده ای را بخود معطوف می دارد. اسکیس   کروکی  هوشنگ سیحون

ادامه مطلب...

کروکی های هوشنگ سیحون – رودبارک

کروکی های هوشنگ سیحون – رودبارک کروکی های هوشنگ سیحون – رودبارک رودبارک. خانه ای تماما ساخته شده از چوب. بالکن این خانه و نرده های چوبی مبت کاری شده آن دارای ملاحت خاص سبکهای قدیمی است. اسکیس   کروکی  هوشنگ سیحون

ادامه مطلب...