ترجمه و آنالیز زمانبندی سیستم های بلادرنگ چند پردازنده‌ای با مکانیزم تحمل‌پذیری خطا


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

سیستم بلادرنگ (Real-time) سیستمی ‌‌است که در آن زمان پاسخگویی به وقایع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. تحمل پذیری خطا در سیستمهای بلادرنگ چندپردازنده‌ای به علت وجود محدودیتهای زمانی امری حیاتی و بسیار مهم است. در این گونه سیستمها، خطا باید هر چه سریع تر کشف و ترمیم شود تا وظایف بتوانند در ضرب العجل (deadline) تعیین شده کار خود را به اتمام رسانند.

برای اینکه سیستمی‌‌ تحمل پذیر خطا باشد نیاز به افزونگی دارد. یکی از انواع افزونگی‌ها  افزونگی نرم افزاری است که نوع خاصی از آن به نام پشتیبان اصلی (primary backup) برای زمانبندی سیستم چند پردازنده‌ای بلادرنگ استفاده می‌‌شود. در این مقاله به بررسی سه رویکرد جدید برای زمانبندی وظایف در سیستمهای بلادرنگ تحمل پذیر خطا پرداخته‌ایم. مزایا و معایب هر کدام را بیان کرده و مقایسه‌ای بین آنها انجام داده‌ایم .

آنالیز مقاله1

Simulation of fault tolerant scheduling on real-time multiprocessor systems using primary backup overloading

1-  ایده اصلی مقاله

طرح این مقاله این برای تحمل پذیری خطا، روش پشتیبان اصلی (primary/backup) است. طوری این روش را گسترش داده شده که بتواند بر نقاط ضعف آن (مانند عدم آزاد سازی پردازنده ای که نسخه پشتیبان در آن قرار دارد یا عدم توانایی کار با وظایف غیر متناوب) فایق آید. در این روش وظیفه اصلی در یک پردازنده و وظیفه پشتیبان را در پردازنده دیگری قرار داده می‌‌شود. این نسخه پشتیبان طوری قرار داده می‌‌شود که بتواند با پشتیبان وظایف دیگر، هم پوشانی داشته باشد و این سبب استفاده بهینه از پردازنده‌های موجود می‌‌شود

آنالیز مقاله2

A Novel Fault Tolerant Scheduling Technique In Real-Time Heterogeneous Distributed Systems Using Distributed Recovery Block

1-ایده اصلی مقاله

تحمل پذیری خطا در سیستم‌های بلادرنگ توزیع شده به علت وجود محدودیت‌های زمانی امری حیاتی و بسیار مهم است. در سیستم‌های RTDS (Real-time Distributed systems) تشخیص خطا و ترمیم آن باید بموقع انجام شود زیرا با وجود اینکه خطا رخ داده است، باید خروجی سیستم در زمان مورد نظر آماده باشد.

تکنیک زمانبندی وظایف می‌‌تواند برای داشتن تحمل پذیری خطا در سیستم‌های بلادرنگ استفاده شود. این روش، به علت داشتن افزونگی کم، روش مناسبی است. تحمل پذیری خطا می‌‌تواند با برنامه ریزی کپی‌های وظایف که مازاد بر خود وظایف ایجاد شده اند انجام شود.

آنالیز مقاله3

A Novel Intelligent Algorithm for Fault-Tolerant Task Scheduling in Real Time Multiprocessor Systems

1-ایده اصلی مقاله

یکی از روش‌های تحمل پذیری خطا در سیستمهای بلادرنگ استفاده از روش پشتیبان است که در آن دو نسخه از یک وظیفه در دو پردازنده متفاوت زمانبندی می‌‌شوند. این سیستم باید به گونه ای زمانبندی شود که در صورت رخداد خطا در نسخه اصلی نسخه پشتیبان بتواند کار آن را در زمان مشخص شده ادامه دهد. روش‌های سنتی نمی‌‌توانند در تمامی‌‌ مواقع برنامه ریزی قابل قبولی داشته باشند بنابراین اخیراً روش‌های اکتشافی متعددی مطرح شده است.

فایل ورد 30 صفحه ای


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.