دانلود مقاله بررسی اقتصادی ریسک عملیاتی بانکداری الکترونیکی یکپارچه و ارایه راهکارهای کاهش مخاطرات آن


دانلود مقاله بررسی اقتصادی ریسک عملیاتی بانکداری الکترونیکی یکپارچه و ارایه راهکارهای کاهش مخاطرات آن

دانلود مقاله بررسی اقتصادی ریسک عملیاتی بانکداری الکترونیکی یکپارچه و ارایه راهکارهای کاهش مخاطرات آن

تحولات اخیر در عرصه تکنولوژی اطلاعات بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی و مالی را به فضای مجازی انتقال داده است. بویژه با ظهور پول الکترونیکی و امکان انتقال الکترونیکی وجوه و حوالجات، بانک ها نیز وارد فضای مجازی شده اند. بانکداری الکترونیک با نرخ فزاینده ای در حال رشد است. پیاده سازی بانکداری الکترونیک منجر به تغییر نظام ذخیره سازی اطلاعات و وجوه از حالت گسترده و در شعب به حالت متمرکز و یکپارچه شده و باعث استفاده گسترده از پول الکترونیکی به جای پول کاغذی می گردد. نرم افزارهای یکپارچه بانکداری و گسترش اقبال به آنها شاخصی برای این فرایند محسوب می شود. نگهداری یکپارچه اطلاعات در پایگاه های داده-ای محدود و یکپارچه باعث ایجاد ریسک های عملیاتی مانند عدم دسترسی کاربران به پایگاه داده، تغییر و حذف کامل پایگاه داده می گردد. این مقاله به روش سناریو سازی و تحلیل اقتصادی آن به تشریح ریسک های عملیاتی بانکداری الکترونیک یکپارچه و بررسی اثرات اقتصادی این ریسک ها پرداخته و روش هایی برای پیش-گیری از این رخدادهای نامطلوب ارایه می دهد.

 

بانکداری الکترونیک
بانکداری الکترونیکی به مجموعه ای از فرآیندها اطلاق می‌گردد که این امکان را برای مشتری بانک فراهم می‌آورد که اعمال بانکی خود را به صورت الکترونیکی ، با استفاده از کانالهای دسترسی مختلف و بدون حضور در شعبه و روشهای سنتی انجام دهد. از دید بانک نیز بانکداری الکترونیک به معنی یکپارچه سازی کلیه فعالیتهای بانکی از طریق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات مبتنی بر فرآیندهای بانکی و منطبق بر ساختار سازمانی بانکهاست که امکان ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان را می‌دهد. کانالهای دسترسی مشتری به این نوع بانکداری می‌تواند اینترنت، تلفن، موبایل، دستگاههای خودپرداز و ترمینالهای مختلف دریافت-پرداخت باشد. دوره های بانکداری الکترونیک را می‌توان اتوماسیون پشت باجه، اتوماسیون جلوی باجه، متصل کردن مشتریان به حسابهایشان و در مرحله آخر یکپارچه سازی سیستمها و مرتبط کردن مشتری با تمامی‌عملیات بانکی دانست که در حال حاضر بسیاری از بانکهای کشور در حال شروع و یا طی نمودن مرحله آخر هستند.

فهرست مطالب
چکیده 1
واژگان کلیدی: 2
بانکداری الکترونیک 2
گسترش پول الکترونیک و بانکداری یکپارچه 3
مخاطرات اقتصادی ریسک های عملیاتی بانکداری الکترونیک 4
الف) حذف یا مخدوش شدن اطلاعات حسابها به صورت کلی 5
رقابتهای تخریبی بانکها و اعمال خرابکارانه هکرها 7
حسابها در یک مکان متمرکز 7
راهکارهای کاهش مخاطرات سیستم الکترونیکی 9
نتیجهگیری 10
منابع: 11
این فایل ورد در 11 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.