بایگانی/آرشیو برچسب ها : کتاب انسان طبیعت معماری بابک داریوش

دانلود کتاب انسان، طبیعت، معماری عبدالحمید نقره کار

دانلود کتاب انسان، طبیعت، معماری عبدالحمید نقره کار کتاب انسان، طبیعت، معماری که توسط مهندس عبدالحمید نقره کار در دانشگاه پیام نور تهیه شده است فهرست مطالب کتاب انسان، طبیعت، معماری : پاره نخست نظریه سامانه ها سه دوره تکاملی علوم ماهیت سامانه و اجزا آن از دیدگاه نظریه عمومی سامانه ها نظم (سامان): هدفداری + همکاری و هماهنگی + وحدت انواع نظم تعریف بی نظمی و بی سامانی بررسی نتایج رده بندی سامانه های بولدینگ تعریف سامانه ای معماری تحلیل تعاریف حصری از معماری سامان شکنی معماری فروکاهی معماری به سامانه ایجادگر (انسانی یا محیطی) فروکاهی معماری به سامانه هدف (کارکردی) فروکاهی معماری به سامانه کالبدی فروکاهی معماری به سامانه ساختاری فروکاهی معماری به تعاریف دو سامانه ای نگرش های فراگیر …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...