بایگانی/آرشیو برچسب ها : شهرداری

دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – حمل و نقل نوین در شهرها

دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – حمل و نقل نوین در شهرها این فایل پی دی اف در 213 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – ذخیره سازی، جمع آوری و انتقال پسماند

دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – ذخیره سازی، جمع آوری و انتقال پسماند این فایل پی دی اف در 297 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – تنظیم و صدور شناسنامه ساختمان

دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – تنظیم و صدور شناسنامه ساختمان این فایل پی دی اف در 181 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – برنامه ریزی و طراحی محیطی امنیت در محیط زیست شهری

دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – برنامه ریزی و طراحی محیطی امنیت در محیط زیست شهری این فایل پی دی اف در 195 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری در شهرداری

دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری در شهرداری این فایل پی دی اف در 231صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...