بررسی وضعیت مبتلایان به اگزمای دست از نظر Patch Test در مراجعین به درمانگاه‌های پوست وابسته به مرکز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 81-1380


بررسی وضعیت مبتلایان به اگزمای دست از نظر Patch Test در مراجعین به درمانگاه‌های پوست وابسته به مرکز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 81-1380

چکیده:
مقدمه: عوامل محیطی متعدد می توانند باعث ایجاد یا بدتر شدن اگزمای دست شوند.

هدف: تعیین نتایج Patch Test در اگزمای دست.

روش اجراء: در این مطالعه توصیفی 100 بیمار اگزمای دست که به بیمارستانهای لقمان و بوعلی ارجاع داده شده بودند مورد مطالعه قرارگرفتند. ست Patch Test از شرکت هرمال خریداری شده بود و حاوی 23 ماده آلرژن بوده است.

یافته ها: 7 بیمار واکنش مثبت به نیکل سولفات داشتند. 5 بیمار به پاراترت بوتیل فنول فرمالدئید رزین و نیکل سولفات داشتند. 2 بیمار واکنش مثبت به پتاسیم دی کرومات، پتاسیم دی کرومات و نیکل سولفات، 5 کلرو دومتیل ایزوتیازولین، پارافنیلین دیامین Free Base نشان دادند. 56 بیمار باقی مانده نتایج متنوع ومنحصر به فردی داشتند. افراد دارای واکنش مثبت 28 نفر مرد و 58 نفر زن و در گروه فاقد واکنش 3 مرد و 11 زن وجود داشتند (Not Significant). سن گروه دارای واکنش مثبت 9/11 7/31 سال و سن گروه فاقد واکنش 2/9 8/24 سال بود (P<0.04).

49 نفر از واکنش دهندگان اگزمای تحت حاد و 37 نفر اگزمای مزمن داشتند. در گروه فاقد واکنش 11 نفر بیماری تحت حاد و 3 نفر بیماری مزمن داشتند (Not Significant).

240 واکنش مثبت در 86 بیمار مشاهده شد. بیشترین واکنش ها مربوط به نیکل سولفات (30 مورد، 5/13%) و پتاسیم دی کرومات (28 مورد، 7/11%) بوده است.

نتیجه گیری: با انجام Patch Test آلرژن های دخیل در اگزمای دست شناسایی می‌شود و بعد از معلوم شدن نوع آلرژن بیمار می تواند از آن ماده خاص دوری کند که می تواند باعث بهبود درماتیت در فرد مزبور می گردد.

کلمات کلیدی: Patch Test، اگزمای دست، آلرژن.

این فایل ورد در 11 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب صحیفه. لایسنس فعال نشده است، برای فعال کردن لایسنس به صفحه تنظیمات پوسته بروید.