or

بایگانی برچسب: topsis فازی چیست

دانلود پاورپوینت تاپسیس (TOPSIS)

دانلود پاورپوینت تاپسیس (TOPSIS) تاپسیس }تاپسیس به عنوان یک روش تصمیم گیری چند شاخصه، روشی ساده ولی کارآمد در اولویت بندی محسوب می شود. این روش در سال 1992 توسط چن و هوانگ مطرح شده است. }سابقه استفاده از مدل تاپسیس در ایران با طیف های کاربردی در زمینه های امکان سنجی، اولویت بندی و ارزیابی عملکرد از آغاز دهه …

ادامه...