or

بایگانی برچسب: pdf درس مدیریت تولید

دانلود پژوهش صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل

دانلود پژوهش صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل با سیستم های کامپیوتری شده، سطح یکنواخت کنترل ـ گاهی اوقات ـ برای تمام آیتم‌های به کاربرده می شود. با این وجود ـ مدیریت کردن موجودی ها هنوز به تنظیم دارایی ها نیاز دارد و مفهوم ABC اغلب در انجام این کار مفید است. 9/15 نکات کلیدی و مهم : مدیریت موجودی، …

ادامه...