or

بایگانی برچسب: nav صندوق سرمایه گذاری

دانلود راهنمای جذب سرمایه از صندوق سرمایه‌گذاری انجازات

دانلود راهنمای جذب سرمایه از صندوق سرمایه‌گذاری انجازات 1.   تعریف شرکت‌های سرمایه‌گذار خطر‌پذیر) (VC[1] Fund در کشورهای پیشرفته یکی از روش‌های جذب سرمایه به صنایع در حال رشد، ایجاد نهادهای مالی با مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی است. گروه‌بندی این سرمایه‌گذاران خصوصی از شرکت‌های بیمه، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی تا اشخاص حقیقی ادامه دارد. تصویر زیر زمان سرمایه‌گذاری این گونه نهادها را در …

ادامه مطلب...