or

بایگانی برچسب: 12 درس مرمت pdf

مقاله راجب مرمت

درک مرمت : مرمت  پناهی  است از گزند  همه  فراموشی ها مرمت  تولد دوباره ای که گواه سالهای دور بودن ماست . مرمت  تنها علمی فیزیکی در تعمیر   بنا نیست  پدیده ای است  که حسی  از تداوم و پیوستگی  ، و عطش همیشه  زیستن  را القاء می کند. مرمت  در حقیقت رویکرد  منطقی به سنتها، تاریخ و میراث معماری و …

ادامه...

منشور آتن درباره‌ی مرمت یادمان های تاریخی

منشور آتن درباره‌ی مرمت یادمان های تاریخی مصوب اولین کنگره بین المللی معماران و کاردانان فنی یادمان های تاریخی، آتن 1931 در کنگره آتن، هفت قطعنامه اصلی زیر به تصویب رسید و ” منشور مرمت” نامیده شد: سازمان های بین المللی مرمت در سطوح عملیاتی و مشورتی باید تأسیس شوند. پروژه های پیشنهادی مرمت باید در معرض انتقاد آگاهانه قرارگیرند …

ادامه...