بایگانی/آرشیو برچسب ها : گیاهان آبزی چیست

دانلود کتاب گیاهان آبزی ویژه رشته علوم کشاورزی

فهرست مطالب کتاب گیاهان آبزی : فصل اول: تالوفیت ها مقدمه جلبک ها تکثیر رویشی چرخه های زندگی اکولوژی قارچ ها پراکندگی و زیستگاه های مختلف قارچ ها گلسنگ ها فصل دوم: بریوفیت ها مقدمه رده بندی بریوفیت ها خزه ها جگرواش ها علف شاخی ها فصل سوم: نهانزادان آوندی (پتریدوفیت ها) مقدمه طبقه بندی پسیلوفیت ها لیکوپودیوفیت ها (پنجه گرگیان) ویژگی های مهم پنجه گرگیان شرح خانواده های زنده پنجه گرگیان اکویستوفیت ها (دم اسبیان) ویژگی های مهم دم اسبیان پولی پودیوفیت ها (سرخسیان) طبقه بندی شاخه پولی پودیوفیت ها مشخصات رده پولی پودیوپسیدا خانواده های منتخب ویژگی های مهم سرخس ها فصل چهارم: نهاندانگان مقدمه رده لیلوپسیدا زیررده آلیسماتیده راسته آلیسماتالس راسته هیدروکاریتالس راسته نجدالس زیررده کملینیده راسته کملینالس …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...