بایگانی/آرشیو برچسب ها : گزارش کار آزمایشگاه عملیات حرارتی

دانلود گزارش کار آزمایشگاه عملیات حرارتی و کارگاه عملیات حرارتی

دانلود گزارش کار آزمایشگاه عملیات حرارتی و کارگاه عملیات حرارتی عملیات حرارتی آنیل کردنAnealing واژه آنیل دارا ی معنی، مفهوم و کاربرد وسیعی است بدین صورت که به هر نوع عملیات حرارتی که منجر به تشکیل ساختاری بجز مارتنزیت و یا سختی کم و انعطاف پذیری باشد اطلاق می شود. تقسیم بندی عملیات حرارتی آنیل براساس دمای عملیات به روش سردکردن، ساختار و خواص نهایی.  آنیل کامل: آنیل کامل عبارت است حرارت دادن فولاد در گسترده دمایی مرحله آستنیت و سپس سردکردن آهسته معمولاً در کوره است. و تحت این شرایط آهنگ سردشدن در محدوده 02/0 درجه سانتیگراد بر ثانیه است. گستره دمایی آستنیته کردن برای آنیل کامل تابع درصد کربن فولاد است. بطورکلی در عملیات آنیل کامل فولادهای هیپویوتکتوئید …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود یازده نمونه گزارش کار آزمایشگاه عملیات حرارتی

دانلود یازده نمونه گزارش کار آزمایشگاه عملیات حرارتی یازده نمونه گزارش کارهای آزمایشگاه عملیات حرارتی در دو بخش کلی ارائه شده است که بخش اول شامل یک فایل ۴۴ صفحه ای است که دارای ۵ گزارش بوده. بخش دوم شامل ۶ گزارش در قالب ۶ فایل PDF مجزا . فهرست گزارش کار آزمایشگاه عملیات حرارتی : بخش اول: انواع عملیات حرارتی و مطالعه محیط های خنک کننده بر خواص فولادها اثر کربن بر سختی فولادها بررسی اثر زمان تمپر بر خواص مکانیکی (سختی) در فولادهای ساده کربنی عملیات حرارتی چدن ها سختی سطحی فولادها (سخت کردن سطح فولاد به روش کربن دهی جامد و بررسی ساختار و سختی حاصل) بخش دوم: محیط سردکننده آستنیته کردن آنیل کردن سختی پذیری بازگشت (تمپرینگ) …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...