بایگانی/آرشیو برچسب ها : گردشگری

دانلود پاورپوینت مدل باتلر- چرخه حیات منطقه گردشگری

مدل های توسعه توریسم چرخه حیات منطقه گردشگری شاخص های رنجش تخریب خلاق آشفتگی شاخص های ظرفیت تحمل مرحله کشف •تعداد معدودی گردشگر وجود دارد. •اثرات اقتصادی گردشگری کم است. •سبب فراهم آوردن امکانات خاصی نمیشود. •ارتباط گردشگری با اقتصاد محلی بسیار کم است. •فعالیت گردشگری به صورت رسمی وجود ندارد. •گردشگران= مهمان افتخاری •گردشگران ناگزیر به تطبیق خود با شرایط محلی هستند. مرحله افزایش فعالیت های گردشگری (Involvement) تعداد گردشگران شروع به افزایش می کند. مدت اقامت کوتاهتر اما با تعداد بیشتر خدمات و امکانات گردشگری احداث می شود. مهمانخانه -هتل کوچک – رستوران مردم در خانه های خود اتاقی برای گردشگر فراهم می کنند. تعدادگردشگران عوائد کافی به همراه دارد. مرحله اثرات افزایشی وجود می آید یعنی فراهم …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پاورپوینت تکنیکهای برنامه ریزی گردشگری مدل باتلر

3)مدل باتلر باتلر مدل خود را در توسعه تفریحگاهها و مکانهای گردشگری در سال 1980 ارایه کرد و با توجه به تحقیقاتی که انجام داد در مدل خود از مفهوم(چرخه حیات تولید) (چرخه زندگی مقصد)استفاده کرده است.باتلر برای توسعه گردشگری  5مرحاه مختلف را برمی شمارد: 1 ـ  اولین مرحله در فرآیند توسعه گردشگری مر حله « کشف» است. باتلر عقیده دارد که برای یک شهر تعداد معدودی گردشگر وجود دارد و اثرات اقتصادی گردشگری کم است. تعداد گردشگران به اندازه ای نیست که سبب فراهم آوردن امکانات خاصی باشد، زیرا عوائد دریافتی کم است. ارتباط گردشگری با اقتصاد محلی بسیار کم است و افراد محلی، منطقه خود را در کنترل خود دارند. ارتباط با گردشگران معمولاً صمیمی است و با …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...