بایگانی/آرشیو برچسب ها : گرایش روانشناسی عمومی چیست

دانلود مقایسۀ رضایت زنا شویی والدین کودکان عقب مانده ذهنی و والدین کودکان عادی شهر تهران

دانلود مقایسۀ رضایت زناشویی والدین کودکان عقب مانده ذهنی و والدین کودکان عادی شهر تهران جهت دریافت درجه کارشناسی در رشته روانشناسی گرایش عمومی مقدمه خانواده یک پدیده تاریخی است که از اجتماع کلی جدانیست واحد اجتماعی است که در عین حال خصایص یک نهاد و یک گروه را واجد است بر این اساس در عین مطالعه کلی خانواده باید به آن به عنوان یک نهاد و یک گروه ارادی نخستین  رهبری و عضویت نگریسته شود. (قائمی، 1368) خانواده از نخستین نظام های نهادی عمومی و جهانی است که برای رفع نیازمندیهای حیاتی و عاطفی انسان و بقای جامعه ضرورت تام دارد و از همه نهادهای اجتماعی طبیعی تر و خودی تر است. (شرفی، 1372) همواره برای جلوگیری از بروز …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...