or

بایگانی برچسب: کوره قوس الکتریکی+pdf

قوس الکتریکی چیست؟

قوس الکتریکی چیست؟ تاریخچه   در سال 1802 پتروف (V.P.Petrof) کشف کرد که اگر دو تکه زغال چوب را به قطب های باتری بزرگی وصل کنیم و آنها را به هم تماس دهیم و سپس کمی از هم جدا کنیم شعله روشنی بین دو تکه زغال دیده می شود. و انتهای آنها که از شدت گرما سفید شده است نور …

ادامه...