or

بایگانی برچسب: کتاب

دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – قوانین و مقررات ساخت و ساز و نظارت اصولی بر آنها

دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – قوانین و مقررات ساخت و ساز و نظارت اصولی بر آنها این فایل پی دی اف در 230صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

ادامه...

  دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – ذخیره سازی، جمع آوری و انتقال پسماند

  دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – ذخیره سازی، جمع آوری و انتقال پسماند این فایل پی دی اف در 297 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

  ادامه...

   دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – برنامه ریزی و طراحی محیطی امنیت در محیط زیست شهری

   دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – برنامه ریزی و طراحی محیطی امنیت در محیط زیست شهری این فایل پی دی اف در 195 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

   ادامه...

    دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری در شهرداری

    دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری در شهرداری این فایل پی دی اف در 231صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

    ادامه...