or

بایگانی برچسب: کتاب باغ ایرانی پیرنیا

دانلود کتاب باغ ایرانی

دانلود کتاب باغ ایرانی (سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران) کتاب باغ ایرانی تألیف دکتر لطیف ابولقاسمی که توسط سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران منتشر شده است از دیرباز، باغ ایرانی را (همچون معماری ایرانی) نزد خبرگان بصیر، مقامی بس والا است. ولی نزد عامه ناشناس مانده، و گمنام تر از سایر آثار هنری ایران. در این …

ادامه...