or

بایگانی برچسب: کتاب آشنایی با معماری جهان pdf

دانلود کتاب آشنایی با معماری جهان دانشگاه پیام نور

دانلود کتاب آشنایی با معماری جهان دانشگاه پیام نور کتاب آشنایی با معماری جهان دانشگاه پیام نور که توسط دکتر ساناز لیتکوهی در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است نگارش این کتاب با هدف تهیه منبعی خودآموز و جامع برای این درس در چهارچوب ضوابط کتب درسی دانشگاه پیام نور می باشد. آنچه در این میان بیشتر از سایر فاکتورها مدنظر …

ادامه...