بایگانی/آرشیو برچسب ها : کتاب آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری

دانلود کتاب آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری

دانلود کتاب آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور این کتاب چگونگی استفاده از بعضی تجھیزات و ابزارھای مورد استفاده در شبکه ھای کامپیوتری را بدون نیاز به تجربه شبکه بندی، آموزش می دھد (البته داشتن یک پیش زمینه در شبکه ھای کامیوتری مفید خواھد بود). کتاب با مفاھیم مقدماتی شروع شده شده است. مباحثی که بصورت پیش نیاز برای شروع راه اندازی شبکه مورد نیاز است، بطور اختصار توضیح داده شده است. تا زمانیکه مطالعه این کتاب را به پایان برسانید، دارای دانش کافی برای استفاده و بھره گیری از تجھیزات شبکه بندی خواھید شد. در این کتاب سعی شده است که مباحث مورد گفتگو در کلاس شبکه ھای کامپیوتری، بطور ساده، کاربردی و قابل درک توضیح داده شود. …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...