بایگانی/آرشیو برچسب ها : پیگیری وضعیت تحصیلی دانش آموزان

دانلود مقاله عوامل تأثیرگذار بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان و ادبیات فارسی

دانلود مقاله عوامل تأثیرگذار بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان و ادبیات فارسی چکیده: عنوان این تحقیق ، عوامل تأثیرگذار بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان و ادبیات فارسی دوره ی متوسطه نواحی پنجگانه ی شهر تبریز است. در این تحقیق تلاش شده است تأثیر علاقه دانش آموزان در درس زبان و ادبیات فارسی، میزان استفاده از وسایل آموزشی، جنسیت و همچنین میزان استفاده از روش تدریس فعال دبیر زبان و ادبیات فارسی، استفاده دبیر از روش های مختلف آزمون های کتبی به عنوان عوامل تأثیر گذار در وضعیت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان و ادبیات فارسی دوره‌‌‌‌‌‌‌‌ی متوسطه مورد بررسی قرار گیرند. جامعه‌ی آماری در این تحقیق شامل کلیه‌ی دبیران زبان و ادبیات فارسی …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...