or

بایگانی برچسب: پیلوت pt1x1

پیلوت و ضوابط آن

پیلوت عبارت است از تمام یا قسمتی از طبقه همکف که به صورت فضای سرپوشیده، بدون دیوارهای جداکننده و در زیر تمامی یا قسمتی از کف طبقه اول قرار می گیرد. فضای طبقه همکف که به عنوان پارکینگ و یا فضای بازی کودکان و لابی در نظر گرفته می شود را پیلوت می گویند. طبقه همکف عبارتست از طبقه‌ای که سطح …

ادامه...