or

بایگانی برچسب: پرسشنامه

دانلود پرسشنامه موفقیت/ ارتقاء در سازمان

دانلود پرسشنامه موفقیت/ ارتقاء  در سازمان هدف: این ابزار دیدگاه فرد نسبت به موفقیت را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج و همچنین منبع پرسشنامه ذکر شده است . این پرسشنامه دارای 30 سئوال سه گزینه ای می باشد و برای نمونه در پایین ذکر گردیده است نحوه تکمیل: عبارات زیر را بخوانید و مطابق مقیاس مورد …

ادامه...

  پرسشنامه راهکارهای افزایش بهره وری درسازمانها

    پرسشنامه راهکارهای افزایش بهره وری درسازمانها این پرسشنامه شامل 11 سوال می باشد این پرسشنامه محقق ساخته می باشد. هدف ازاین تحقیق بررسی وتوصیف نحوه افزایش بهره وری مطلوب وبهینه درادارات وسازمانهای ایران بااستفاده از روشهای مختلف ودخالت دادن کارکنان در این خصوص باتوجه به تعهد وتوان آنان، برآوردکردن نیازهای اساسی آنان، برقراری اعتماد متقابل میان مدیران وکارکنان ، …

  ادامه...

   پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر طلاق در بین خانواده های تهرانی

   پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر طلاق در بین خانواده های تهرانی این پرسشنامه شامل 20سوال می باشد این پرسشنامه محقق ساخته می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ روش گردآوری اطلاعات در رده ی تحقیقات کتابخانه ای و مشاهده ای قرار می گیرد. لازم به ذکر است که برای کسب اطلاعات لازم ناگزیر از مراجعه به کتابخانه های مختلف دانشگاهی و …

   ادامه...

    دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات الکترونیکی بانکی

    دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات الکترونیکی بانکی پرسشنامه رضایتمندی از خدمات بانک الکترونیک مبتنی بر 20سوال و هدف از آن بررسی میزان رضایت کاربران ازخدمات آنلاین بانکداری می باشد. مقیاس  پرسشنامه این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،۱؛ مخالفم،۲؛ نه موافقم نه مخالف،۳؛موافقم،۴؛ کاملا موافقم؛۵) می­باشد تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه بسیاری از نظرها بر این باور است که بانکداری الکترونیکی، …

    ادامه...

     دانلود پرسشنامه شیوه حل مسئله

       این نتایج توسط کسیری ولانگ (1996) درطی دو مطالعه ساخته شد و 6 عامل را می سنجد (محمدی 1377) این عوامل عبارتند از 1- بی یاوری 2- کنترل حل مساله 3- شیوه خلاقیت 4- اعتماد در حل مساله5- شیوه اجتناب 6- شیوه تقرب این مقیاس شامل 24 سوال است و هر یک ازعوامل در بر گیرنده 24 تیم هستند …

     ادامه...

      دانلود دانلود پرسشنامه ارزیابی میزان رضایت مندی دانشجویان از آموزش توسط اساتید

      دانلود پرسشنامه ارزیابی میزان رضایت مندی دانشجویان از آموزش توسط اساتید پرسشنامه ارزیابی میزان رضایت مندی دانشجویان از آموزش توسط اساتید در دانشگاه آزاد کرج مقیاس ارزیابی رضایت مندی دانشجویان ازاساتید پس از رسم مدل تحلیلی و مشخص گردیدن متغیرهای اصلی تحقیق، محقق اقدام به ساخت پرسشنامه مقدماتی نمود. جهت بررسی و سنجش رضایت مندی از اساتید که متغیر وابسته …

      ادامه...

       دانلود پرسشنامه رضایت سنجی ازبیمار

       پرسشنامه رضایت سنجی ازبیمار پرسشنامه رضایتمندی بیماران از خدمات بیمارستان پرسشنامه یکی از مهم ترین مراحل تحقیق،گرد آوری اطلاعات است.اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق را به طرق مختلف می توان جمع آوری نمود.پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روش مستقیم برای کسب داده های تحقیق است.در تحقیق حاضر با توجه به ضرورت صرفه جویی در وقت،هزینه و نیروی …

       ادامه...

        دانلود پرسشنامه راهکارهای افزایش بهره وری درسازمانها

        پرسشنامه راهکارهای افزایش بهره وری درسازمانها این پرسشنامه شامل 11 سوال می باشد هدف ازاین تحقیق بررسی وتوصیف نحوه افزایش بهره وری مطلوب وبهینه درادارات وسازمانهای ایران بااستفاده از روشهای مختلف ودخالت دادن کارکنان در این خصوص باتوجه به تعهد وتوان آنان، برآوردکردن نیازهای اساسی آنان، برقراری اعتماد متقابل میان مدیران وکارکنان ، ایجاد تعهد درکارکنان،توجه به کارکنان ازطریق ایجاد …

        ادامه...

         دانلود آموزش طراحی و نتیجه گیری از پرسشنامه با حدود 530 نمونه پرسشنامه

         این جزوه مراحل طراحی و نتیجه گیری از پرسشنامه را آموزش می دهد. از مهمترین قسمت های این جزوه : آموزش “تحقیق زمینه یابی” نحوه جمع آوری اطلاعات توصیف تبیین کشف بیان هدف پرسشنامه بیان مساله تعیین جامعه و انتخاب نمونه تنظیم پرسشنامه بررسی مقدماتی پرسشنامه روش محاسبه آلفای کرونباخ طرح پرسشنامه اجرای پرسشنامه ————————–این فایل شامل پرسشنامه های زیر …

         ادامه...