بایگانی/آرشیو برچسب ها : پرسشنامه

دانلود پرسشنامه موفقیت/ ارتقاء در سازمان

دانلود پرسشنامه موفقیت/ ارتقاء  در سازمان هدف: این ابزار دیدگاه فرد نسبت به موفقیت را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج و همچنین منبع پرسشنامه ذکر شده است . این پرسشنامه دارای 30 سئوال سه گزینه ای می باشد و برای نمونه در پایین ذکر گردیده است نحوه تکمیل: عبارات زیر را بخوانید و مطابق مقیاس مورد نظر، گزینه انتخابی را با علامت دایره مشخص کنید. الف= موافقم ب= تا اندازه‌ای موافقم یا نمی‌دانم. ج= مخالفم این فایل ورد در 9 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

پرسشنامه راهکارهای افزایش بهره وری درسازمانها

  پرسشنامه راهکارهای افزایش بهره وری درسازمانها این پرسشنامه شامل 11 سوال می باشد این پرسشنامه محقق ساخته می باشد. هدف ازاین تحقیق بررسی وتوصیف نحوه افزایش بهره وری مطلوب وبهینه درادارات وسازمانهای ایران بااستفاده از روشهای مختلف ودخالت دادن کارکنان در این خصوص باتوجه به تعهد وتوان آنان، برآوردکردن نیازهای اساسی آنان، برقراری اعتماد متقابل میان مدیران وکارکنان ، ایجاد تعهد درکارکنان،توجه به کارکنان ازطریق ایجاد انگیزه وتوانایی درآنها باپرداخت پاداش مالی وارتقاء،سهیم کردن کارکنان در بهره وری حاصل ازکارشان ، تشخیص واستفاده ازاستعدادهای فردی افراد در جهت ارتقاء سازمان وبهره وری حاصله میباشد . علل عدم موفقیت  طرحهای بهره وری درادارات وسازمانهای ایران بخصوص ادارات وسازمانهای دولتی وجلب توجه مدیران ومسئولین مربوطه درجهت ارتقاء‌بهره وری ازطریق راهکارهای علمی …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر طلاق در بین خانواده های تهرانی

پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر طلاق در بین خانواده های تهرانی این پرسشنامه شامل 20سوال می باشد این پرسشنامه محقق ساخته می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ روش گردآوری اطلاعات در رده ی تحقیقات کتابخانه ای و مشاهده ای قرار می گیرد. لازم به ذکر است که برای کسب اطلاعات لازم ناگزیر از مراجعه به کتابخانه های مختلف دانشگاهی و غیردانشگاهی، دادگاه خانواده، مراجعه به افراد تحت مطالعه به صورت میدانی و بهره گیری از پرسشنامه است. نحوه ی انجام کار: – تحقیقات از افراد و خویشان طلاق گرفته ها – مصاحبه و بهره گیری از پرسشنامه جهت کسب اطلاعات ضروری – استفاده از کتابخانه و بهره گیری از مطالب مورد نیاز از کتابهای مختلف حقوق مدنی.  

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات الکترونیکی بانکی

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات الکترونیکی بانکی پرسشنامه رضایتمندی از خدمات بانک الکترونیک مبتنی بر 20سوال و هدف از آن بررسی میزان رضایت کاربران ازخدمات آنلاین بانکداری می باشد. مقیاس  پرسشنامه این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،۱؛ مخالفم،۲؛ نه موافقم نه مخالف،۳؛موافقم،۴؛ کاملا موافقم؛۵) می­باشد تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه بسیاری از نظرها بر این باور است که بانکداری الکترونیکی، نوع متمایز و ویژه ای از بانکداری نمی باشد زیرا به واسطه پیشرفت تکنولوژی در هر بازه زمانی، اقتضاء و فرصتی برای هر صنعت بوجود آمده است که بواسطه بهره گیری از ابزار و خدمات ناملموس آن زمان، خود را مطابق با شرایط وفق دهد. بانکداری الکترونیکی نیز استفاده از فناوری اطلاعات و وسایل الکترونیکی در صنعت بانکداری می باشد …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پرسشنامه شیوه حل مسئله

  این نتایج توسط کسیری ولانگ (1996) درطی دو مطالعه ساخته شد و 6 عامل را می سنجد (محمدی 1377) این عوامل عبارتند از 1- بی یاوری 2- کنترل حل مساله 3- شیوه خلاقیت 4- اعتماد در حل مساله5- شیوه اجتناب 6- شیوه تقرب این مقیاس شامل 24 سوال است و هر یک ازعوامل در بر گیرنده 24 تیم هستند عامل بی یاوری بینگر بی یاوری کلی فرد در موقعیت ها مساله را کنترل حلمساله نشان دهنده برنامه ریزی و درنظر گرفتن راه حلهای متنوع بر حسب مرحله سوم فرایند حل مساله که توسط نزو (1987) پیشنهاد شده می باشد اعتماد در حل مساله بیانگر اعتقاد در توانایی فرد برای حل مشکلات است شیوه اجتناب تمایل جهت رد شدن از …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...