بایگانی/آرشیو برچسب ها : پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی(در کار)

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی(در کار) تعداد سؤالات : 5 سوال تمایل اشخاص به برنامه ریزی در شغل و در زندگی کاری را نشان می دهد …… ….. ….. ….. …… …… ….. ….. ….. …… …… ….. ….. ….. …… …… ….. ….. ….. …… کاملاً مخالفم    مخالفم    نظری ندارم    موافقم    کاملاً موافقم   1- من وظایف و مسئولیت‌های شغلی خود را به روشنی درک می‌کنم. 2- برای انجام دادن کارها از اولویت بندی استفاده می‌کنم 3- توانایی برای فهرست نمودن کارهایم دارم 4- تجهیزات و منابع مورد نیاز برای انجام شغلم دراختیار دارم 5- اهدافم برای شغلم روشن است  

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...