بایگانی/آرشیو برچسب ها : پدافند غیر عامل چیست doc

نظـام نامه پدافنـد غیـر عامـل

نظـام نامه  پدافنـد غیـر عامـل در وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری   فهرست   فصل1- کلیات 1- مقدمه 2- اهداف 3- منظور 4-  تعاریف 5- محدوده کاربرد 6- بازنگری   فصل2- دستورات  اجرایی 1- فرایندهایی کاری کارگروه های کمیته‌ اصلی پدافند غیرعامل 2- فرایندهایی کاری کارگروه های تخصصی کمیته‌ های فرعی پدافند غیرعامل    فصل3- دستورات  هماهنگی نظام  پدافند غیرعامل در وزارت علوم   این که دولت به پدافند غیر عامل اهمیت بدهد و وزرا و مسئولین دولتی به آن اهتمام کنند تذکر داده ایم و نظرات رهبری به دولت و آن ستاد ابلاغ شده است. امروز پدافند غیرعامل برای ما مهم است. بخش هایی دارند انجام می دهند، اما در عین حال باز بایتسی کار کرد، تلاش کرد و …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پاورپوینت نقش پدافند غیرعامل در برنامه ریزی آمایش سرزمین با تاکید بر شهرهای مرزی

دانلود پاورپوینت نقش پدافند غیرعامل در برنامه ریزی آمایش سرزمین با تاکید بر شهرهای مرزی چکیده برای آمایش سرزمین تعارف متعددی ذکر کرده اند که تقریبا مفهوم همه این تعارف یکی می باشد” برنامه ریزی برای سرزمین طبق توانمندیهای آن وتنظیم رابطه انسان وسرزمین وفعالیت های انسان درسرزمین درراستای عدالت سرزمینی” یکی ازملاحظاتی که دربرنامه های آمایشی بایدمدنظرقرارگیردپدآفندغیرعامل می باشدکه تهدیدهایی که ازطرف طبیعت وچه ازطرف کشورهای غربی برای کشورصورت می گیردلزوم توجه به آن رامشخص می کنددراین بین دربرنامه ریزی برای مناطق مرزی به دلیل ویژگی های خاص، توجه به پدآفند غیرعامل بیش ازمناطق دیگرضروری می باشد. روش ما دراین مقاله ما توصیفی- تحلیلی می باشدوسعی کردیم  عواملی که باعث می شود توجه به پدافندغیرعامل دربرنامه ریزی آمایش این …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...