بایگانی/آرشیو برچسب ها : ویژگی های معماری سنتی ایران

ویژگی های معماری ایران

معماری ایران   ویژگی های معماری ایران   ۱. نیارش ( فن اجرای ساختمان) ۲. خود بسندگی ( استفاده از مصالح بوم آورد) ۳. پرهیز از بیهودگی ۴. مردم واری ( تبعیت از نیازها و ابعاد انسانی ) ۵. درون گرائی ( حفظ کرامت و احترام انسان )   سبک شناسی معماری ایران ۱. شیوه پارسی ( هخامنشیان ) ۲. شیوه پارتی ( اشکانیان ، ساسانیان) ۳. شیوه خراسانی ( صفاریان ، طاهریان ، غزنویان و…. ) ۴. شیوه رازی ( سامانیان ، سلجوقیان ، خوارزمشاهیان ) ۵. شیوه آذری ( ایلخانان ، تیموریان ) ۶. شیوه اصفهانی ( صفویان ، افشاریه ، زندیه ، قاجاریه)   * شیوه پارسی این شیوه نخستین شیوه ی معماری ایران است که از …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

نگاهی به طراحی داخلی در معماری سنتی ایران

نگاهی به طراحی داخلی در معماری سنتی ایران معماری داخلی به عنوان طراحی هدفمند فضاهای داخلی و ساماندهی آنها به منظور استفاده بهینه کاربران، از زمان‌های دور با آدمی‌همراه بوده‌است…. مصریان باستان همواره توجه ویژه‌ای به‌ارایه بندی فضاهای داخلی داشته‌اند و با استفاده‌از نقاشی و تندیس‌ها بر غنای فضای داخلی معابد و مقابر خود می‌افزودند.‌ از دوران رنسانس نیز که معماران همراه و همگام با سایر هنرمندان به دنبال تولید فضاهای معماری متفاوت بودند، توجه به فضاهای داخلی اهمیتی کم‌تر از کلیت بنا نداشته‌است.‌ نقاشی‌های میکل آنژ مانند آنچه در سینسیناتی دیده‌می‌شود از این ‌قبیل طراحی‌های داخلی است که هنرمندی نفاش سعی بر فضا سازی داخلی کرده‌است.‌ در ایران نیز توجه به فضاهای داخلی جدای از نماهای خارجی همواره مورد …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...