بایگانی/آرشیو برچسب ها : هندسه السلام

تحلیل و بررسی تطبیقی هندسه از دو دیدگاه اسلام و مسیحیت – مقایسه‌ای بین هندسه مساجد و کلیساها – بخش چهارم

تحلیل و بررسی تطبیقی هندسه از دو دیدگاه اسلام و مسیحیت – مقایسه‌ای بین هندسه مساجد و کلیساها – بخش چهارم 4-2- مسیحیت: در مسیحیت نیز هندسه به عنوان راهی برای گذر از خلقت به زایش و گذر از غیر مرئی و مطلق به دنیای مادی تلقی می‌شود. لولر در کتاب هندسه مقدس با ارائه تصویر زیری می‌کند: «مسیح در حال استفاده از پروردگار نشان داده شده است که جهان را از هرج و مرج نخستین می‌آفریند. این شمایل در عین حال می‌تواند به عنوان نوعی تجسم خودآفرینی فردی تلقی شود. در این شمایل مسیح نیز مانند بسیار دیگری از تصاویر قرون وسطی نماد تانترایی[1] نمایان است. مسیح پرگار را به ترتیبی در دست گرفته که از مرکز حیاتی مرسوم …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

تحلیل و بررسی تطبیقی هندسه از دو دیدگاه اسلام و مسیحیت – مقایسه‌ای بین هندسه مساجد و کلیساها – بخش سوم

تحلیل و بررسی تطبیقی هندسه از دو دیدگاه اسلام و مسیحیت – مقایسه‌ای بین هندسه مساجد و کلیساها – بخش سوم 4- پیشینه هندسه: 4-1- تحلیل و بررسی پیشنه هندسه در اسلام: بر طبق بحث‌های پیشین، هندسه در اسلام تنها در جنبه محسوس باقی نمانده و علاوه بر پیشرفت‌های کمی به بهترین نحو در سطح معقول ارائه می‌شود. نصر می‌نویسد: «روی هم رفته در زمینه هندسه مسطحه و فضایی مسلمانان از راهی پیش رفتند که ریاضی‌دانان یونانی گشوده بودند و بسیاری از مسائل را که طرح شده و پیشینیان از حل آنها عاجز مانده بودند حل کردند. آنان همچنین هندسه را به جبر پیوستند و در صدد یافتن راه حل‌های هندسی برای مسائل جبری برآمدند و بالاخره توجه خاص به …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...