بایگانی/آرشیو برچسب ها : نیم رخ شهر

ترسیم نیم رخ وضع موجود شهر

1-اکنون کجا هستیم ؟ به ترسیم نیم رخ وضع موجود شهر اختصاص دارد.توصیف سوابق و ویژگیهای مهم شهر , ارزیابی قوت ها و ضعف های آن تعریف نمودن مباحث و دغدغه های جاری و صورت بندی ارزشهای اجتماعی در قالب ”بیانیه ی ارزشها“ از موارد این قسمت است. ”بیانیه ی ارزش ها“ مجموعه ای از معیار های کیفی را به دست می دهد که برای ارزیابی ایده ها و مفاهیم جدیدی که در حین فرایند ظهور می کند مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اکنون کجا هستیم؟ ساختار –      بیش از 30 درصد از حوزه را بافت خالی(بایر،مخروبه و متروکه) تشکیل داده است –      موقعیت ویژه حوزه شمالغرب و نقش آن در زمینه گردشگری (توس،نمایشگاه بین المللی) –      کمبود سرانه (آموزشی،ورزشی، …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...