بایگانی/آرشیو برچسب ها : نمونه گزارش حسابرسی pdf

اهمیت تحولات اخیر در گزارش حسابرس

اهمیت تحولات اخیر در گزارش حسابرس ارزش حسابرسی در چیست؟ (Audit Value Proposition) گزارش پژوهشی ACCA (July 2010): ارزش حسابرسی طبق دیدگاه روسای کمیته حسابرسی پاسخ سنتی: اعتبار بخشی به صورت های مالی: کاهش ریسک اطلاعات ارائه یک دیدگاه مستقل در مورد آنچه مدیریت تولید کرده است. آیا حسابرسان همان گونه که یک رئیس کمیته حسابرسی گفته است چشم و گوش سهامداران در شرکت هستند؟ طرح ابهامات در مورد کیفیت حسابرسی و سودمندی روش فعلی اعتباربخشی و گزارش آن به ذینفعان پروژه Value of Audit (KPMG) آیا مدل حسابرسی همگام با تغییر و تکامل کسب و کار و نیز ریسک ها تکامل یافته است تا همچنان معتبر باقی بماند؟ اعتماد به حسابرسان چگونه افزایش یابد؟ کیفیت حسابرسی آیا سرمایه گذار …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...