بایگانی/آرشیو برچسب ها : نقشه تاسیسات مکانیکی dwg

فهرست موضوعات پروژه های پیشنهادی برای درس تنظیم شرایط اقلیمی (تاسیسات مکانیکی)

فهرست موضوعات پروژه های پیشنهادی برای درس تنظیم شرایط اقلیمی (تاسیسات مکانیکی) ردیف نام پروژه 1 بررسی پیشینه، دسته بندی ها و کاربردهای انرژی خورشیدی و بادی در ساختمان 2 نگاه به سابقه، بخش بندی ها و کاربردهای انرژی زمین گرمایی و زیست انرژی در ساختمان 3 مقایسه و بررسی میان انرژی هیدروژنی و فسیلی (دست کم یک گونه) و نقش آن در ساختمان 4 بررسی روش فعال در انرژی خورشیدی و ارائه دو روش به عنوان مثال برای آن 5 بررسی سیستم های فتوولتائیک در ساختمان و ارائه نمونه هایی از ساختمان های مهم بهره گرفته از این سیستم 6 نگاه به موضوع آسایش انسان در ساختمان و عوامل اثر گذار بر آن 7 بررسی سیستم حرارت مرکزی در …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...