بایگانی/آرشیو برچسب ها : نظریه های جامعه شناسی ریتزر ترجمه نایبی

دانلود جزوه نظریه های جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

دانلود جزوه نظریه های جامعه شناسی دانشگاه پیام نور سه جزوه نظریه های جامعه شناسی ۱ و ۲ دانشگاه پیام نور که برگرفته از کتاب نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ریتزر می باشد نظریه های جامعه شناسی ۱ مربوط به سه فصل اول کتاب معرفی شده با ترجمه محسن ثلاثی می باشد و نظریه های جامعه شناسی ۲ مربوط به فصول ۴ تا ۷ کتاب هستند. دانشجویان طی سه فصل اول با جریانات و نیروهای اجتماعی و فکری موثر در ایجاد جامعه شناسی و رشد نظریه جامعه شناسی آشنا خواهند شد و طی فصول بعدی با عمده ترین مکاتب جامعه شناسی و نظریه پردازان معروف آنها و همین طور عمده ترین انتقادات وارد بر این نظریه ها آشنا …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...