بایگانی/آرشیو برچسب ها : نظریه های جامعه شناسی حسین صنعتی

دانلود جزوه نظریه های جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

دانلود جزوه نظریه های جامعه شناسی دانشگاه پیام نور سه جزوه نظریه های جامعه شناسی ۱ و ۲ دانشگاه پیام نور که برگرفته از کتاب نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ریتزر می باشد نظریه های جامعه شناسی ۱ مربوط به سه فصل اول کتاب معرفی شده با ترجمه محسن ثلاثی می باشد و نظریه های جامعه شناسی ۲ مربوط به فصول ۴ تا ۷ کتاب هستند. دانشجویان طی سه فصل اول با جریانات و نیروهای اجتماعی و فکری موثر در ایجاد جامعه شناسی و رشد نظریه جامعه شناسی آشنا خواهند شد و طی فصول بعدی با عمده ترین مکاتب جامعه شناسی و نظریه پردازان معروف آنها و همین طور عمده ترین انتقادات وارد بر این نظریه ها آشنا …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...