بایگانی/آرشیو برچسب ها : مهندسی کشاورزی

دانلود کتاب خاکشناسی عمومی دانشگاه پیام نور

دانلود کتاب خاکشناسی عمومی دانشگاه پیام نور کتاب خاکشناسی عمومی ویژه رشته اقتصاد کشاورزی که توسط دکتر مریم واروی پور در دانشگاه پیام نور تهیه شده است سرفصل های کتاب خاکشناسی عمومی : فصل اول- تعریف و مفاهیم خاک عوامل تشکیل دهند ی خاک عوامل مؤثر خاکساز عوامل اقلیمی (آب و هوا) در تشکیل خاک عامل سنگ مادر در تشکیل خاک عامل پستی و بلندی در تشکیل خاک عامل بیولوژیکی (موجودات زنده) در تشکیل خاک عامل زمان در تشکیل خاک نقش انسان در تشکیل خاک تشکیل خاک و چگونگی شناسایی آن فصل دوم: مرفولوژی خاک نیمرخ خاک بررسی افق های گوناگون (Horizon) در یک پروفیل خاک عوامل تشکیل دهنده افق های گوناگون در خاک فصل سوم: اصول فیزیکی خاک بافت …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود کتاب باغبانی گلدانی

دانلود کتاب باغبانی گلدانی (نوشته آلن توگود به زبان فارسی) کتاب باغبانی گلدانی تألیف آلن توگود و ترجمه معاونت آموزش و پژوهش سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران گل هدیه است به بشر از جانب خالق و موهبتی است برای تعالی روان و اندیشه خرد انسان، محیط زیست شهری به ویژه با گسترش روزافزون تأسیسات و ساختمان های شهری، بدون گل، گلزار و فضای سبز، چهره ای بس خشن دارد که نه تنها از میزان آلام انسان نمی کاهد، بلکه انسان را از یاد باریتعالی دور نگه می دارد. این کتاب سبب خواهد شد که با مطالعه آن روز به روز به علاقه مندان گل و گیاه افزوده شود که این افراد با اجرای روش آسان ایجاد پوشش گل …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

ارزیابی لاینهای خالص نوترکیب گندم نان از نظر برخی صفات زراعی و مورفولوژیکی

  ارزیابی لاینهای خالص نوترکیب گندم نان از نظر برخی صفات زراعی و مورفولوژیکی مهدی تقی زادگان1، مجید نوروزی2*، سعید اهری زاد3 دانشآموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز دانشیار گروه بهنژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز استاد گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز تاریخ وصول مقاله: 31/01/1394      تاریخ پذیرش مقاله: 25/06/1394    چکیده به منظور شناسایی لاین های پرمحصول گندم با خصوصیات مطلوب زراعی، 40 لاین خالص نوترکیب )نسل شش( گندم نان حاصل از تلاقی ارقام ‘نوراستار’ )پاییزه( و ‘زاگرس’ )بهاره( در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در مزرعهه  تحقیقهاتی  دانشهکده  کشاورزی دانشگاه تبریز و در سال زراعی …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود کتاب هرس و آرایش رز

دانلود کتاب هرس و آرایش رز کتاب هرس و آرایش رز نوشته مهین مظاهری که توسط سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تهران منتشر شده است در زمینه هرس رز مطالب فنی و غیرفنی فراوانی نگاشته شده است. با بکارگیری روش های علمی و عملی، هرس رز کار بسیار ساده ای خواهد بود. آنچه که حائز اهمیت است، درک نقش هرس در پرورش رز می باشد. با توجه به تنوع گونه های رز و همچنین تنوع گلها از نظر فرم، اندازه و رفتار آنها ممکن است عمل هرس به ظاخر پیچیده به نظر آید، لیکن چنانچه اصول پایه ای هرس رز درک شود با کاربرد روش های فنی و علمی، هرس نمودن کار ساده و آسانی خواهد بود. فهرست مطالب کتاب هرس و …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...